Oppdrettslaks i ventemerd. Foto: Therese Soltveit.
Oppdrettslaks i ventemerd. Foto: Therese Soltveit.

Bedriftsledere mener havbruk er en fremtidsnæring

Ifølge E24 har Sparebanken Vest utført en  rundspørring blant 700 bedriftsledere i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Publisert

På spørsmål om hvilke næringer som vil være de viktigste på Vestlandet om 30 år, svarer halvparten havbruk og fiske.Kun 33 prosent svarer olje, gass og offshore. Tilsvarende tall for fjerde kvartal 2013 var seks av ti.

– Oljenæringen er ekstremt viktig for Vestlandet i dag, selv i dag. Men den er nedadgående uansett hvordan markedsforholdene er, sier senioranalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets til E24.

Giskeødegård mener at det er realistisk at havbruk og fiske er den dominerende næringen på Vestlandet om 30 år, men at det er en del voksesmerter som må lindres først.

For oppdrettssektoren peker han på utfordringer tre utfordringer. Foruten å skaffe seg tilstrekkelig med sjøareal til å faktisk drive oppdrettsvirksomheten, mener senioranalytikeren også at tilgang på mat for fisken og å bli kvitt lakselusen er de største utfordringene.

– Tilgang på marine fôrvarer, som for eksempel fiskeolje vil bli en utfordring. Det er det knapphet på. Der er man avhengig av forskning og utvikling for å finne alternative kilder. Så må man selvfølgelig løse lakselus-utfordringene som det er veldig mye fokus på, sier han til E24.