Annonsørinnhold

Bekymringsløs sensorikk i merd

SeaSmart dronen stjeler ikke tid fra travle røktere på lokalitet. Den sjøsettes på sekunder, og lever deretter sitt liv i merden. 

Ingen kabler - ingen bekymringer 

Den har ingen kabler, trenger ikke ettersyn av kunde – og SeaSmart står for alt eventuelt vedlikehold. 

Når den går tom for strøm (vanligvis etter 5-6 måneder) får du tilsendt ny, som del av den løpende avtalen.

Total oversikt - fra hele vannsøylen 

Dronen gir en total oversikt over miljøparametere i hele vannsøylen, kontinuerlig (oksygen, temperatur, salinitet med mer).

Andreas Morland - Daglig leder
Mobil: 99532432
Epost: andreas.morland@seasmart.no

Dette gir en unik mulighet for å vite mye om hvordan fisken har det der den til enhver tid står. 

SeaSmart dronen kommuniserer over satellitt hver gang den kommer til overflaten, og virker dermed over alt. 

Enkel å flytte 

Dronen flyttes svært enkelt mellom merder og/eller lokaliteter. Den gis signal om å bli værende i overflaten, hentes opp – og flyttes. 

Den begynner øyeblikkelig å samle data i ny merd. 

Få mer info om sutalaus innhenting av miljødata på din lokalitet, fra topp til bunn:

 Kontakt for prøveperiode