Fôr med krabbemel fra Skretting. Foto: Skretting

Krabbemel fra Hitra blir fôrråvare til torsk

Skretting tar i bruk fôrråvare til torsk som tidligere har blitt kastet. Restråstoff fra produksjonen av krabbeskjell fra Hitra, blir nå kortreist fôringrediens.

Publisert Sist oppdatert

Krabber og skalldyr er en viktig del av maten som villtorsken finner på sjøbunnen. Forsøk viser at krabbemel i torskefôr gir bedre vekst.

- Nye fôrforsøk viser at torsken liker smaken av krabbe og at fôrinntaket øker, sier Kathrine Ryvold Bakkemo, fagsjef marine arter i Skretting Norge.

Utnytter et restråstoff

Forsøkene fagsjefen viser til, er kjørt ved forskningsstasjonen LetSea med forsøksfôr produsert av Skretting. Krabbemelet produseres på Hitra av NutriShell med ferskt råstoff fra Europas største produsent av ferdige rensede krabbeskjell.

Daglig leder Tina Olaussen i NutriShell og Kathrine Bakkemo i Skretting Norge. Foto: Skretting

- Vi bruker ferskt restråstoff som kommer rett fra produksjonen av krabbe til humankonsum. Fram til nå har dette råstoffet blitt kastet. Men ved å lage krabbemel av det, kan vi utnytte alt av krabbene som fiskes i Norge, sier daglig leder Tina Olaussen i NutriShell. 

Det gir krabbemelet et lavt karbonfotavtrykk i utgangspunktet. Og fotavtrykket øker heller ikke mye på transporten fra Hitra til Skrettings fabrikk på Averøya. 

- Dette er i tråd med vårt treårsmål om å fase inn seks prosent fôringredienser som ikke har vært tilgjengelige på markedet før. Sammen med Miljøstiftelsen Bellona, Sjømat Norge og resten av fôrindustrien er vi også en del av Råvareløftet, som jobber målrettet med å skape nye industriarbeidsplasser basert på produksjon av bærekraftige fôrråvarer i Norge. Krabbemelet viser at dette er mulig, sier Kathrine Bakkemo i Skretting Norge.

Skaper grønne arbeidsplasser

Gründerbedriften NutriShell er hittil utviklet med støtte fra Innovasjon Norge. Salgs- og partnerskapsavtalen med verdens største fôrprodusent er viktig. 

- Vi har opplevd Skretting som nytenkende og framoverlente, og det er veldig artig at vi sammen kan gjøre fôret mer bærekraftig. Avtalen med Skretting har gjort det mulig for oss å inngå langsiktige avtaler som sikrer oss høykvalitets råstoff. Vi er nå i prosess med bygging av et nytt, høyteknologisk prosessanlegg på Hitra. De nærmeste årene ser vi for oss å øke antall ansatte fra 5 til 15, sier Olaussen.