Ny ledergruppe i Bellona. Fra venstre: Frederic Hauge, Erle Kristin Wagle, Pierre Herben og Pål Brun. Foto: Bellona.
Ny ledergruppe i Bellona. Fra venstre: Frederic Hauge, Erle Kristin Wagle, Pierre Herben og Pål Brun. Foto: Bellona.

Bellona med ny ledergruppe

Miljøstiftelsen Bellona har denne uken etablert ledelsen som skal utvikle stiftelsen videre sammen med de ansatte.

Publisert

Det melder Bellona på sin hjemmeside. 

Ledelsen består nå av: 

  • Frederic Hauge: Daglig leder.
  • Erle Kristin Wagle: Strategi- og organisasjonsutvikling.
  • Pierre Herben: Forskning, teknologi og innovasjon.
  • Pål Brun: Forretningsutvikling og finans.

– Det er bred, solid og utfyllende kompetanse som nå er på plass. Alle har internasjonal erfaring fra næringslivet på et høyt nivå, med en imponerende merittliste. Dette er nødvendig for å styrke det faglige arbeidet og bygge Bellona som organisasjon, sier daglig leder Frederic Hauge.

Ledergruppen skal sammen med daglig leder, forestå den daglige og faglige driften av Bellona de neste månedene. Normale driftsfunksjoner innenfor økonomi, administrasjon og lignende blir ivaretatt av ansatte med lang erfaring.

Med den nye ledergruppen får Bellonas fagmiljø tilført sterke ressurspersoner som vil anbefale fremtidig organisering og prioriteringer for Bellona.

– Dette arbeidet skal skje i samarbeid med de ansatte. Målet er å utvikle en moderne arbeidsplass som skal få frem det beste i klima- og miljøarbeidet, og det skal utvikles klare mål og retningslinjer for det faglige arbeidet, sier Hauge.

I Oslo arbeider det 25 ansatte. Bellonas avdeling i Brussel består nå av åtte personer, og deres arbeid i Russland engasjerer elleve personer.

– Bellona har en sterk og kompetent fagstab. Med vår solide faglige plattform, både i Norge og internasjonalt, er det lagt vekt på å få internasjonal ledererfaring fra næringsliv inn i ledergruppen, sier Hauge.

De skal også utvikle Stiftelsen Bellonas eierskap i Bellona Holding, som forvalter den kommersielle satsningen. De skal spesielt etablere videre strategier for eierskapet i selskapene Ocean Forest og BEBA, samt deres partnerskap med Stiftelsen Sahara Forest Project, melder de. 

– I fellesskap skal vi utvikle Bellona til en innovativ og fremtidsrettet arbeidsplass, sier Hauge.

Erle Kristin Wagle 

Erle har over 20 års erfaring fra store, internasjonal selskaper som Bona Shipping, Teekay Shipping, Bergesen d.y og BW Gas AS.

Hennes internasjonale ledererfaring fra disse selskapene er omfattende. Inntil nylig har hun vært Head of Fleet Performanse i BW Gruppen, der hun hadde overordnet ansvar for miljøledelse og energieffektivisering av 150 skip involvert i global skipsfart. Sammen med sitt tverrfaglige, globale team oppnådde hun ikke bare imponerende utslipps- og avfallsreduksjoner, men også betydelige kostnadsbesparelser som styrket selskapets konkurransekraft.

Erle er spesialist innen strategi-, prosjekt- og endringsledelse. Hun har en Bachelor fra Handelshøyskolen BI og en Executive MBA fra Copenhagen Business School.

Pierre Herben

Pierre har 30 års erfaring fra selskaper som Shell, Montell og Lyondell Basell Industries, før han i 2010 startet som CTO og fortsatte som «Executive Vice President, Corporate Innovation» i Yara International.

Han har lang erfaring fra ledelse av store internasjonale selskaper innen forskning, innovasjon og forretningsutvikling. Pierre har stått i spissen for strategiutvikling for både utslippskutt og sirkulærøkonomi i den petrokjemiske industrien.

Pierre er «Master in Bio-Engineering – Université Catholique de Louvain – LLN» fra Belgia. Han er bosatt i Brussel og vil arbeide både i Oslo og Brussel.

Pål Brun

Pål har bred erfaring fra konsulentbransjen. Gjennom 12 år i PwC og EY har han blant annet ledet arbeidet rundt klima og bærekraft. Pål har arbeidet som rådgiver for flere globale private equity- og investeringsfond med fokus på bærekraft og fornybar energi.

Pål er engasjert av Bellona gjennom rådgivnings- og investeringsselskapet Nordic Sustainable Ventures som han eier. Han har vært styremedlem i solkraftselskapet Otovo siden starten i 2016, og sitter i styret i batteriselskapet BEBA og teknologiselskapet Buddy Mobility.

I perioden 1993-2003 var Pål politisk aktiv gjennom ulike tillitsverv i Unge Høyre og Høyre, og fra 2000 til 2003 var han byrådssekretær i Oslo kommune. Han har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.