CleanTreat-filtersystemet muliggjør bruk av effektive insektmidler som imidakloprid for å utrydde lus. Illustrasjon: Benchmark.

Europeiske legemiddeleksperter gir tommelen opp til ny lusebehandling

Benchmark sine planer om å bruke neonicotinoid imidacloprid til å behandle laks mot lakselus i et lukket system, har blitt støttet av eksperter fra European Medicine Agency.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Benchmark melder at torsdag 10. september 2020 vedtok Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP), en komité for European Medicine Agency, en uttalelse som anbefaler å inkludere BMK08s aktive farmasøytiske ingrediens i fisk som et tillatt stoffet angående maksimale restgrenser i næringsmidler av animalsk opprinnelse (MRL-uttalelsen).

Benchmark sier at denne støtten markerte et viktig skritt mot lanseringen av deres nye lusebehandling BMK08 - som inneholder imidakloprid - i andre kvartal neste år.

- MRL-uttalelsen er et viktig skritt for oss mot lanseringen av BMK08 sammen med selskapets vannrensingssystem CleanTreat i 2. kvartal CY 2021. MRL-uttalelsen berører ikke EU-kommisjonens beslutning og ratifisering i EU-lovgivning, som representerer neste milepæl for BMK08 sammen med CleanTreat, og er en forutsetning for å få markedsføringstillatelse i Norge.

Lansering andre kvartal neste år

Benchmarks konsernsjef Trond Williksen sier at dette er et viktig springbrett mot lanseringen av deres nye lakselusbehandling BMK08, sammen med CleanTreat som renser behandlingsvannet.

- Den positive oppfatningen fra European Medicine Agency sine eksperter innen medisinsikkerhet er et kritisk trinn i en 10-årig datainnsamlings- og vurderingsprosess som sikrer at medisinen er trygg å bruke og trygg for forbrukerne. Jeg gratulerer teamene våre for å ha kommet oss til dette punktet, og vi ser frem til å gjøre ytterligere fremskritt mot en lansering i 2. kvartal 2021, sier Williksen.

Les hele saken på Kyst.no søsternettsted Fishfarmingexpert.com.