Dronebilde av den 300 mål store tomten til Ecofisk i Espevik fra januar 2021. Foto: Ecofisk
Dronebilde av den 300 mål store tomten til Ecofisk i Espevik fra januar 2021. Foto: Ecofisk

Ecofisk valgte Benchmark Genetics for fem års rognavtale

Det landbaserte anlegget, som er under prosjektering i Espevik i Tysvær kommune, har sikret seg genetikk fra oppstarten gjennom en femårs avtale med Benchmark Genetics Norway AS.

Publisert Sist oppdatert

Leveringsavtalen har oppstart i Q1-23 og vil utgjøre over 25 millioner rognkorn årlig når anlegget er fullt utbygd. Benchmark Genetics skal også bidra med teknisk kompetanse både i prosjektfasen, og når smolt og matfiskanlegget er kommet i drift. Det forteller avlsselskapet i en pressemelding.

Bjørn Inge Staalesen som er daglig leder i Ecofisk sier at de skal bygge det som blir det største integrerte landbaserte oppdrettsanlegget i Norge når det står ferdig. Han forteller at stikkord som lavt miljøavtrykk, fiskevelferd og biosikkerheten er viktig for dem.

- Vi har signert rognavtale på et tidlig tidspunkt fordi vi er opptatt av biosikkerhet og ønsker å sikre oss en av de viktigste innsatsfaktorene til anlegget. Dessuten begynner jo oppdrettssyklusen med rogn, og etter planen skal det første innlegget skje i løpet av første kvartal 2023.

Bjørn Inge Staalesen, daglig leder i Ecofisk. Foto: Ecofisk
Bjørn Inge Staalesen, daglig leder i Ecofisk. Foto: Ecofisk

Et moment i avtalen er at Benchmark skal dele sin kompetanse og erfaringer med Ecofisk i prosjekterings- og oppstartsfasen, for å sikre at anlegget blir optimalt designet for en biosikker produksjon med høy dyrevelferd.

- Når vi er i full drift skal vi legge inn i overkant av 25 millioner rognkorn i året. Det sier seg selv at vi vil ta inn rogn gjennom hele året, også sommerstid, sier Staalesen.

Geir Olav Melingen, kommersiell direktør i Benchmark Genetics, påpeker at anlegget legger opp til stor fleksibilitet med både post-smolt og helsyklus landbasert produksjon.

- Dette syntes vi er spennende, da det også vil utfordre genetikken siden deler av produksjonen skal settes ut i sjø den siste fasen, mens den andre delen av produksjonen skal gå på land hele livsfasen, sier han.

Om Ecofisk

  • Anlegget har som mål å bli Norges største integrerte oppdrettsanlegg på land.
  • Bærekraftprofilen til selskapet baserer seg på lavt miljøavtrykk, gjenbruk av lokalitet, avsalting av sjøvann og energi hovedsakelig fra solceller som dekker 180 tusen kvadrat. Slammen fra anlegget vil bli produsert til biogass.
  • Prosjektet har fått tildelt tillatelse på opptil 20 millioner postsmolt (0,5 – 1 kg) og/eller opptil 8 millioner matfisk (5kg), med en total produksjon på 40 000 tonn..
  • Byggeprosessen forventes å ta ca. åtte år og det vil bli trinnvis utbygging
  • Fullt utbygget vil anlegget gi 100 nye arbeidsplasser.
  • Anlegget skal bygges på en 300-mål stor, ferdigplanert tomt som tidligere huset et steinknuseverk.
  • Til tomten er det allerede en dypvannskai som skal benyttes til utskipning av post-smolt og etter hvert matfisk.
  • Vannet skal hentes fra 80 m dyp i Hervikfjorden og benyttes både til ferskvannsproduksjon (osmosebehandlet), og som sjøvann til påvekst. Dette betyr at anlegget ikke behøver en egen ferskvannskilde.
  • AKVA Group skal stå for teknologien til RAS-anlegget. Selskapet er også en av eierne sammen med investorene Jakob Hatteland, Bjørn Apeland m.fl.