Trond Williksen. Konsernsjef i benchmark. Foto: Benchmark
Trond Williksen. Konsernsjef i benchmark. Foto: Benchmark

- 2021 var et godt år for Benchmark

Konsernsjef Trond Williksen sier det er god driv i selskapet som tidligere i år fikk godkjent en ny behandlingsmetode for lakselus.

Publisert

Benchmark kom mandag med sitt årsresultat for 2021 (per utgangen av september), og der trekker konsernsjef Trond Williksen frem at 2021 var et godt år for Benchmark hvor de oppnådde mye både økonomisk, operasjonelt  og strategisk.

- Konsernet leverte sterke økonomiske resultater på tvers av sine tre  forretningsområder. Dette gjenspeiler selskapets skjerpede kommersielle fokus.  

Williksen sier det er god driv i virksomheten hjulpet av positiv utvikling i markedene de opererer i.

- Dette bidrar til  en god start på det nye året i våre forretningsområder og er i samsvar med våre  forventninger for året som helhet. Vår målsetting er å levere lønnsom vekst i årene som kommer, sier han blant annet i meldingen.

Fokus i 2021 har ifølge selskapet vært å etablere et solid kommersielt fundament i etterkant av en betydelig restrukturering for å kunne ta ut selskapets fremtidige potensiale.

Selskapet har hatt inntekter i 2021 på £125,1m (ca 1,5 mrd kroner) og justert EBITDA på £19,4m (230 millioner nok), henholdsvis 18 % og 34 % over fjoråret, +23 % og +43 % på konstant valutabasis. 

Hentet 20 millioner pund

Gjennom året har en viktig strategisk prioritering for selskapet vært lanseringen av behandlingsmetoden Ectosan Vet og CleanTreat i Norge, som skal ta knekken på lakselus. Benchmark måtte gjennom en omfattende regulatorisk prosess og behandlingsmetoden er nå i komsersiell drift og selskapet hevder det har god effektivitet.

I meldingen fra selskapet mandag annonserte Benchmark også at det er gjennomført en kapitalinnhenting på 20 millioner pund. Kapitalinnhentingen skriver selskapet er gjennomført for å opprettholde det positive momentumet som er skapt gjennom 2021 og for å sikre selskapets mulighet til fortsatt å  investere i sine pågående vekstinitiativer.  

Styret i Benchmark skriver at de vurderer en mulig børsnotering på Oslo Børs, noe de sier vil kunne gi selskapet tilgang til verdens ledende markedsplass for sjømat og akvakultur. DnB Markets og Pareto Securities er engasjert som rådgivere for selskapet knyttet til en mulig børsnotering på Oslo Børs.

Atle Eide har også blitt nytt styremedlem. Eide har lang erfaring innen sjømat- og havbrukssektoren, blant annet  som styreleder i Salmar ASA og administrerende direktør i Mowi ASA.

- Eide bidrar til å styrke kompetansen i selskapet styre i dets arbeid for å utvikle Benckmark, skriver de.