FAMILIEBEDRIFT: Daglig leder Alf-Gøran Knutsen driver Kvarøy Fiskeoppdrett sammen med svigerbrødrene Gjermund Olsen og Håvard Olsen.

Produserer fremtidens generasjoner av laks

– Genetikken er viktig for oppdrettsnæringens utvikling. Ny teknologi er ikke nok, sier Alf-Gøran Knutsen, daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett, om det viktige prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Stadig flere bedrifter ser viktigheten i å investere i genetikk. I oktober 2018 ble Kvarøy Fiskeoppdrett tildelt driften av en konsesjon av SalmoBreed Salten for stamfiskproduksjon, og siden i fjor sommer har det vært full drift på lokalitetene i Kvarøy.

– Det er første gang vi gjør dette, og det blir spennende å se hva det resulterer i. Genetikken er viktig for næringens utvikling og det holder ikke bare med ny teknologi. Vi håper at vi kan bidra i den utviklingen. De færreste forstår hvor avansert det faktisk er og hvor langt oppdrettsnæringen har kommet på 50 år, sier Alf-Gøran Knutsen, daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett.

Stolt stamfiskpartner i Salten

Siden samarbeidet startet, har Kvarøy Fiskeoppdrett mottatt 700 tonn MTB stamfisk, som skal testes og selekteres. Det produseres store volum for å kunne ha mange fisk å velge mellom. 

Akkurat nå produserer de stamfisk på to lokaliteter i Kvarøy; Breiviken og Movikodden. Laksen på den ene lokaliteten er på 700 gram, mens den andre er tre kilo. De 14 røkterne i selskapet føler et stort ansvar for å følge opp og ta jevnlige prøver av fisken.

– Vi setter ut 120 000 linjefisk, som er valgt ut fra en spesialprodusert rogn. Disse settes på en lokalitet til de er slakteklare, deretter velger vi ut 4000 av de beste, som skal på land for å bli avlsfisk, forklarer Knutsen.

Dette er en nøye prosess der det de sterkeste og største fiskene selekteres ved hjelp av blant annet ultralyd. Fisk som ikke oppfyller seleksjonskravene, slaktes, selges og ender opp som middagsmat i USA. 

– Fiskevelferdsmessig har næringen mye å gå på, og de fleste tror nok at vi ikke bryr oss. For vår del er det avgjørende å drive bærekraftig, der overlevelse er det viktigste. Det er ikke mulig å tjene penger på at fisk dør, understreker Knutsen.

Investerer i fremtidig produksjon

Kvarøy Fiskeoppdrett er et tredje generasjons familieeid selskap, som består av 26 ansatte med fire konsesjoner. På øya er det totalt 80 innbyggere og for Kvarøy Fiskeoppdrett er det viktig å gi tilbake til lokalmiljøet.

Selskapet er også det mest sertifiserte i hele oppdrettsnæringen. For tre uker siden ble sertifisert for Best Aquaculture Practices (BAP), og er dermed den første lakseoppdretteren i Norge som har fått denne sertifiseringen.

– Vi har gjort grep for å bli blant de mest bærekraftige produsentene. Det har kostet oss penger, men vi velger å se litt annerledes på det. Vi kutter bruk av kjemikalier og medisiner, og bruker kun naturlig fargestoff i fôret, forklarer Knutsen.

 Å produsere stamfisk er ingen hokuspokus og noe alle oppdrettsanlegg kan gjøre om de går inn for det, ifølge Knutsen. Laksen produseres på normalt vis, men det er mer prøvetaking og oppfølging på stamfiskproduksjon.

Fakta om Benchmark Genetics

  • Benchmark Genetics består av selskapene Benchmark Genetics Norway AS, StofnFiskur HF, Benchmark Genetics Chile, Spring Genetics og Benchmark Genetics Shrimp.
  • Selskapene er verdensledende innen avl og genetikk på atlantisk oppdrettslaks, tilapia, reker og rognkjeks, som blir produsert i Norge, Island, Chile, USA, Brazil og Colombia.
  • Benchmark Genetics er også ledende i verden innen tekniske genetiske tjenester til akvakulturnæringen.
  • I Norge har Benchmark Genetics anlegget SalmoBreed Salten AS, som er verdens mest avanserte landbaserte stamfisk- og rognanlegg, lokalisert i Sørfold i Nordland. Anlegget ble offisielt åpnet 21. mai 2019 og har en årlig kapasitet på cirka 150 M rognkorn når det er i full drift.
  • Benchmark Genetics er en del av det britiske børsnoterte selskapet Benchmark Holdings plc.

Setter en ny standard

Kvarøy Fiskeoppdrett håper at det tette samarbeidet med Benchmark Genetics vil kunne sette en ny standard for næringen.

– Nå som vi har muligheten, leverer vi genetikk til avlsprogrammet. Vi prøver å bidra på best mulig måte til genetikkforskningen, og det har vi også gjort en stund før vi fikk konsesjon. Vi ser også på hvordan fôrsammensetningen påvirker genetikken og serverer fisken fôret «Blue», som inneholder dobbelt så mye Omega-3, algeolje, naturlige fargestoff og soya, forteller Knutsen.

Han mener det er mye å hente på genetikk, spesielt når det gjelder å få bukt med luseproblemet, redusere dødeligheten, øke fiskevelferden og å se mulighetene som allerede ligger der. Jo bedre startpunktet blir for fisken, jo bedre blir verdikjeden.

– Vi tror genetikk kan løse mange av utfordringene som bransjen vår sliter med i dag, sier Knutsen, som håper stamfisken vil resultere i enda sunnere oppdrettslaks.