Kommersiell direktør i Benchmark Genetics, Geir Olav Melingen

Tidlig kjønnsmodning bekymrer RAS-produsenter mest

Oppdrett i landbaserte resirkuleringsanlegg gir en høyere andel av fisk som tidlig kjønnsmodner. God planlegging og kunnskapsutveksling mellom produsenter er avgjørende for å forbedre fiskevelferden i RAS-anlegg.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Visste du at tre av fire rognkorn som leveres til den landbaserte lakseindustrien globalt produseres av Benchmark Genetics?

Virksomheten er ledende innen dette raskt voksende segmentet, og utførte nylig en spørreundersøkelse blant kundene for å se hvilke utfordringer RAS-produsentene står overfor.

Resirkuleringsanlegg renser vannet gjennom biofilter, som gir jevne og forutsigbare forhold. De aller fleste RAS-anlegg i dag er bygget for settefisk eller postsmolt, men utviklingen går mot stadig større fisk. I Norge finnes det opptil 70 RAS-anlegg, og flere er under bygging.

Figuren gir en oversikt over hvilken erfaring produsentene har med kjønnsmodning i landbasert oppdrett

Blant Benchmark Genetics sine 46 respondenter, var 29 fra systemer med fullsyklus landbasert produksjon, mens 17 kom fra landbasert smoltproduksjon. 25 av disse var i oppstartsfase, mens 20 var i drift.

– 85 prosent planlegger å starte produksjonen med innlegg av rogn. Dette er en gunstig tilnærming siden det gir bedre kontroll på biosikkerheten, sier Geir Olav Melingen, kommersiell direktør i Benchmark Genetics.

30 prosent av respondentene planlegger produksjon i ferskvann, mens 20 prosent planlegger å ha smoltproduksjon i sjø. Halvparten svarte at de planlegger for produksjon i både ferskvann og i sjø.

Smolten er fin og blank på utsiden, men innvendig ser vi at den har begynt å utvikle testes

Fem hovedutfordringer for RAS-produsenter

Resirkuleringsanlegg er teknisk krevende. I landbaserte resirkuleringsanlegg er vannet varmere enn i tradisjonelt oppdrett, som virker stimulerende på kjønnsmodningen hos laks. På spørsmålet «Hva er de største tekniske utfordringene?», svarte de fleste «tidlig kjønnsmodning».

Andre utfordringer som gikk igjen, var:

  1. Vanntemperatur og ionisering
  2. Teknisk stabilitet i utstyret
  3. Systemadministrasjon
  4. Skalering av biofilter

Ifølge respondentene fulgte de fleste anbefalte øvre temperaturnivået for inkubasjon, som er mellom seks og åtte grader.

Denne figuren viser hvor mange av respondentene som har tatt hensyn til tidlig kjønnsmodning i sin produksjonsplanlegging for fullsyklus landbasert oppdrett

– For videre påvekst oppga mange en temperatur mellom 12 og 14 grader, noe som er akseptabelt, men da nærmer du deg en grense der tidlig kjønnsmodning kan bli en utfordring, advarer Melingen.

Frykter tidlig moden hanlaks

I undersøkelsen oppga over 75 prosent at tidlig pubertet hos hanlaksen er et problem. Hvis kjønnsmodningen oppstår før fisken oppnår ønsket slaktestørrelse, kan det føre til dårlig fiskevelferd, redusert kvalitet og vekst hos fisken. Dverghanner er typisk et problem og kan være vanskelige å oppdage umiddelbart.

Denne figuren viser hvilke strategier aktørene har valgt for å unngå problem med tidlig kjønnsmodning i landbasert oppdrett

– Det finnes ulike verktøy for å kontrollere modningen og temperaturen under produksjonen. Du kan også bruke smoltgrupper med bare hunnlaks eller steril laks. Rogn som er «All female» har blitt standarden for landbaserte-kunder. Dette fjerner ikke modningsproblemer i produksjonen, men reduserer risikoen betydelig, råder Melingen.

Når det gjelder maksimal tetthet i produksjonen, varierte dette veldig mellom produsentene. Her gikk det fra 30 til 90 kilo per kubikkmeter, ifølge undersøkelsen.

– Systemer i begge sjiktene kan være effektivt, men jo høyere du går på tettheten, jo kortere responstid har du hvis det oppstår feil i produksjonen eller med det tekniske utstyret, advarer Melingen.

Viktig å ha en god sparringspartner

I undersøkelsen svarer de landbaserte produsentene at de største fordelene med produksjonsformen deres er nærheten til markedet og en unik mulighet for merkevarebygging. Mange har liten erfaring med lakseproduksjon, og har behov for sparringspartnere for å lykkes med teknologien og biologien.

For Benchmark Genetic er det viktig å være en partner og ikke bare en leverandør.

Benchmark sin nye tekniske RAS ekspert, Andrew Preston, undersøker en laks som har gått hele livet på land.

– En tett dialog gjennom hele prosessen forsikrer at forsendelser blir levert til rett tid. Det bidrar også til at produsentene har forberedt anlegget for mottak av rognkorn. Vi har regelmessige oppfølgingssamtaler for å se på resultater og kontrollere variasjoner i ytelse mellom rognpartiene. Hvis det er variasjon, blir det gjort en analyse for å identifisere hvorfor forskjellene oppstår, forklarer Melingen.

Nylig ble RAS-ekspert Andrew Preston en del Benchmark Genetic-teamet, og han oppmuntrer RAS-produsenter til å ha aktive diskusjoner med sine partnere fra starten.

– Når det startes produksjon i geografiske områder der det aldri har vært oppdrettet laks, er planlegging sammen med partnere og kunnskapsutveksling mellom produsenter de viktigste faktorene for å forbedre fiskevelferden i RAS-produksjon, sier Preston.

- Jeg ser frem til å ha kontakt med aktørene og dele min erfaring for å bistå dem i å lykkes.