ANNONSØRARTIKKEL

Genetikk er grunnlaget for bærekraftig lakseoppdrett

Benchmark Genetics lanserte i 2024 en optimalisert produkt­portefølje av lakserogn

Den nye produktporteføljen er basert på en ny seleksjonsmodell hvor det legges større vekt på de viktigste egenskapene. Sterkere seleksjonsintensitet vil utgjøre et genetisk fundament med potensial for høyere ytelse enn tidligere.

SalmoPrime® er selektert for sterk tilvekst og ekstra sterk motstand mot IPN, i tillegg til balansert seleksjon for motstand mot CMS PD, Lus og ILA, og lavere risiko for tidlig kjønnsmodning. 

To premium-produkter SalmoBoost® og SalmoRobust® har ytterligere styrket seleksjon for tilvekst, IPN og CMS i tillegg til basisegenskapene. SalmoRAS® er spesielt utviklet for landbasert produksjon, og SalmoTailored® er et skreddersydd produkt som kan utvikles etter kundens egne spesifikasjoner.

Vi arbeider målrettet for høyere produktivitet, bedre lønnsomhet, forbedret fiskehelse og -velferd til fordel for kundene våre.

Se mer om de nye produktene her: Ny produktlinje - Benchmark Genetics (bmkgenetics.com)

Det genetiske utgangspunktet er viktig for laksens evne til å tåle utfordrende omgivelser i sjø og på land. Benchmark skaper genetiske forbedringer som bidrar til å ta ned biologisk risiko, øke produktiviteten og som gir gode ringvirkninger til både økonomisk utbytte og fiskehelse og -velferd.

- Benchmark Genetics investerer betydelige beløp hvert år i forskning og utvikling. Med etablerte avlsprogrammer i Norge, Island og Chile kan vi tilby et solid genetiske fundament for våre oppdrettskunder, sier Birgitte Sørheim, Marketing Director Salmon, Benchmark.

Birgitte Sørheim, Marketing Director Salmon, Benchmark: - For å være en foretrukket samarbeidspartner og leverandør til oppdretterne, investerer vi i forskning og utvikling, biosikre anlegg for stamfisk og inkubasjonssentre for produksjon av høykvalitets lakserogn.

Det starter med gode gener

Valg som gjøres på genetikkstadiet har stor påvirkning på optimal tilvekst, produksjonstid og motstandsdyktighet for parasitter og sykdommer i en oppdrettssyklus.

Kate F. Stenerud, Commercial Director Salmon, Benchmark: - Vi setter kundene i sentrum og presise leveranser og oppfølging er prioritet i vårt kommersielle arbeid, uttaler hun entusiastisk.

Den biologiske ytelsen til en laks er sterkt knyttet opp til det genetiske potensialet i rognkornet, uansett hvilke forhold den blir utsatt for i produksjon. Derfor er ikke rogn, bare rogn.

- I tillegg til et solid genetisk fundament, er rognkvalitet, pålitelig tilførsel av biosikker, sykdomsfri rogn, leveringssikkerhet hele året og tett kundeoppfølging sentralt for gode resultater videre i verdikjeden, sier Kate Furhovden Stenerud, Commercial Director Salmon, Benchmark.

Eggets DNA

Rognkornet er vår emballasje og eggets DNA er kjernen i våre leveranser.

- Våre programmer anvender en kombinasjon av konvensjonell genetikk og nye genomiske metoder, for å identifisere individene med de rette egenskapene for videre avl og rognproduksjon. Disse individene brukes som foreldre i hver ny generasjon for å forbedre avlskjernen og tilby rogn som presterer bedre i utfordrende produksjonsmiljø, forteller Ingunn Thorland, Breeding Manager, Benchmark Genetics Norway.

Ingunn Thorland, Breeding Manager, Benchmark Genetics Norway, innfører ny seleksjonsmodell fra 2024 som gir forventninger om løft i tilvekst og robusthet.

Fiskens avlsegenskaper blir målt og scoret individuelt på minst én av foreldrene med bruk av metodene Geonomisk Seleksjon (GS), Quantitative Trait Loci (QTL) eller Individuell Estimert Avlsverdi (EBV).

Til produksjon av rognprodukter brukes hanfisk direkte fra avlskjernen, slik at kundene våre får genetiske egenskaper fra den nyeste generasjonen stamfisk. Disse individene er registrert med data ned på DNA-nivå. For hunfisklinjene brukes informasjon om foreldrene i seleksjonen. Slik sikrer vi at vi har informasjon om genomet til både mor og far for egenskaper som inngår i produktene, slik som IPN QTL, og at det overføres til avkommet.

Kryokonservering - en innfrysningsteknologi for melke som sikrer høy kvalitet hele året

Benchmark Genetics disponerer tre kryokonserveringslaboratorier i henholdsvis Norge, Island og Chile. Slik sikrer vi tilgangen på innfryst melke fra hanfisk med høy genetisk verdi uavhengig av når rogna skal befruktes gjennom året. Tidligere var vi avhengig av at de beste hanfiskene modnet når rogna til gitte kundeordrer skulle befruktes. Gjennom kryokonservering har vi tilgjengelig materiale til ordrer når som helst gjennom året, også utenfor sesong. En slik biobank er også en god sikring for både oss og våre kunder. Om noe uforutsett skulle skje med stamfiskgrupper, har vi likevel melke tilgjengelig på lager som kan erstatte fiskegrupper og individer som går ut.

Rosana Estevez, Salmon Ova Quality Manager, Benchmark Genetics Iceland, er ekspert på kryokonservering og Benchmark’s unike innfrysnings- og opptiningsmetodikk for fryst melke til produksjon av lakserogn.