Benchmark Genetics Norway

Lakselus er næringens aller største utfordring
Lakselus er næringens aller største utfordring

Nå forbedres luseresistensen til laksen ved hjelp av kunstig intelligens

Publisert Sist oppdatert

Lakselusen er bransjens aller største utfordring, og hvert år legges det betydelig arbeid i å gjøre laksen mer resistent mot parasitten gjennom systematisk avl og genetikk. Nå introduserer Benchmark Genetics, i samarbeid med Teknologisk Institutt (DTI), kunstig intelligens (AI) for å telle lakselus med mål om å forbedre nøyaktigheten i seleksjonen av resistente stamfisk til avlsformål. Lakserogna som bransjen får tilgang til, vil dermed kontinuerlig bli sterkere i forhold til lusepåslag.

Avl for luseresistens siden 2007

Benchmark har gjennom fem generasjoner gjennomført systematisk avlsarbeid på stamfisken for å gjøre den mer motstandsdyktig for lakselus. Dette gjøres i dag på to måter, både fenotypisk gjennom telling av lus på fisk i smitteforsøk og testslakt, og genotypisk gjennom at det tas genprøver av fisken.

Manuell telling av lus er både tidkrevende og ofte unøyaktig
Manuell telling av lus er både tidkrevende og ofte unøyaktig

Selskapet har gjennom forsøk dokumentert rundt 5 % lavere lusepåslag per generasjon. Dette høres kanskje lite ut i den store sammenheng, men avlsprogrammet prioriterer også en lang rekke andre egenskaper i tillegg til luseresistens, og denne gradvise forbedringen gir klart mer lusesterk stamfisk og rogn over tid.

Fra en manuell prosess til AI for lakselustelling

For å vurdere graden av resistens for lakselus hos atlantisk laks, gjennomfører Benchmark smitteforsøk der hver enkelt fisk i etterkant blir undersøkt og antall lus blir talt og registrert manuelt. Dette er en møysommelig og tidkrevende prosess som krever betydelige menneskelige ressurser. Denne prosessen blir nå automatisert gjennom et FoU-samarbeid mellom den danske institusjonen Teknologisk Institutt (DTI) og Benchmark Genetics Norway.

Hooman Moghadam.
Hooman Moghadam.

Hooman Moghadam, som er Senior Research Scientist hos Benchmark forklarer at metoden går ut på å ta bilder av hver fisk og bruke kunstig intelligens (AI) for å analysere bilder i sanntid, kan vi nå finne et nøyaktig antall lusepåslag per fisk. Dette er faktisk langt mer nøyaktig enn hva vi får ved bruk av manuell telling, forteller Hooman entusiastisk.

Bildeteknologi i kombinasjon med AI

For å kunne telle lusen ved hjelp av AI blir det først tatt et bilde av fisken med et spesielt tilpasset kamera og en halvsirkulær lyskuppel. Målet er å få en tilstrekkelig kontrast mellom lus og fisk slik at det er mulig for algoritmen å tolke hva i bildet som er lus. Forskerne har utviklet en AI-modell som er opplært til å kunne segmentere lakselus og laks. For hver gang maskinen tolker et bilde, lærer den seg å bli enda flinkere til å se forskjell på lus og på laksen. Etter hvert blir maskinen så smart at den kan telle lus både med varierende fiske- og lusestørrelse, bildevinkler, belysningsvariasjoner osv.

-Vi ser ganske tydelig at modellen nå er robust og at jo større datasett vi kjører igjennom den, så blir algoritmen mer nøyaktig i å avdekke lus, sier forskeren.

Bidrar til høyere presisjon i avlsarbeidet for lakselus

Utvalg av stamfisk for stryking hos Benchmark Genetics Salten
Utvalg av stamfisk for stryking hos Benchmark Genetics Salten

Målet er å sikre at Benchmark får en høyere kvalitet på de fenotypiske datasettene for lakselus gjennom bruk av den nye teknologien og modellen. Dette vil bidra til å ytterligere forbedre presisjonen i seleksjonen av de beste avlskandidatene for resistens mot lakselus, og derav øke ytelsen for egenskapen i lakserogna som blir levert til selskapets kunder.

Rogna som leveres fra Benchmark Genetics blir sterkere mot lusepåslag for hver ny generasjon. Kundene kan også velge produkter som er selektert ekstra sterkt for resistens mot lakselus.
Rogna som leveres fra Benchmark Genetics blir sterkere mot lusepåslag for hver ny generasjon. Kundene kan også velge produkter som er selektert ekstra sterkt for resistens mot lakselus.

-Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med DTI gjennom flere år. Når vi jobber med å forbedre genetikken er det ikke bare genforskning som gjelder, men vel så mye at vi kontinuerlig forbedrer fenotypene som vi baserer utvalget på. Sammen med DTI har vi kjørt flere prosjekter knyttet til fenotypisk avlesning, slik som CT-scanning av levende avlsfisk i slaktestørrelse. De har omfattende kunnskap fra dansk svineavl som vi får gleden av inn i våre avlsprogrammer for laks, avslutter Hooman Moghadam.

Les mer om Benchmark sitt arbeid med genetikk for resistens mot lakselus: https://bmkgenetics.com/salmon-genetic-traits/sea-lice/

Benchmark har som formål å være en pådriver for bærekraftig havbruk. Bekjempelse av lakselus står høyt på vår agenda, og vi angriper problemstillingen fra flere vinkler. Utover Benchmark Genetics sitt systematisk avlsarbeid mot påslag av lakselus, er vårt søsterselskap, Benchmark Animal Health, spesialist innen medisin og renseteknologi for strategisk og skånsom behandling av lakselus. Les mer om deres løsninger: https://bmkanimalhealth.com/