Annonsørinnhold Benchmark Genetics Norway

Jonas Jonasson, CEO i Benchmark Genetics Iceland ledet omvisningen i det nye anlegget for gruppen til Fiskeriminister Svavarsdottir. Islandsk TV dokumenterte begivenheten.
Jonas Jonasson, CEO i Benchmark Genetics Iceland ledet omvisningen i det nye anlegget for gruppen til Fiskeriminister Svavarsdottir. Islandsk TV dokumenterte begivenheten.

Slik skal Island sikre norsk rognbehov i årene fremover

Benchmark og nært 150 spesielt innbydde gjester feiret åpningen av det nye inkubasjonssenteret på Island den 23. august, og sikrer dermed videre vekst for norsk oppdrettsnæring gjennom helårlige leveranser av kvalitetsgenetikk. Bare i 2022 eksporterer Benchmark over 70 millioner rognkorn fra Island til Norge, tilsvarende en årsproduksjon av 250 – 300.000 tonn sløyd laks.

Publisert Sist oppdatert

13 generasjoners norske stamfisk oppvokst i unike forhold på Island

Stamfisken som svømmer i de to anleggene til Benchmark på Island er av norsk avstamming, og var av 5 generasjon da de i sin tid ble overført. I løpet av de siste 6 generasjonene på Island har den genetiske fremgangen vært stor både på tilvekst, sein kjønnsmodning, sykdomsresistens og kjøttkvalitet. Helt på høyde med genetikk fra norske stammer produsert i Norge. Dessuten lever stamfisken på Island i spesielle omgivelser, i biosikre landbaserte anlegg. Dette ble også behørig nevnt i åpningstalen til Jonas Jonasson, CEO BG Iceland og produksjonsdirektør for laks i Benchmark Genetics.

-Produksjonen her på Island er unik. Anlegget vårt pumper helt rent ferskvann og saltvann fra lavasteingrunn og sikrer at rogna vi leverer er helt fri for sykdomsfremkallende bakterier og virus, sier Jonas Jonasson

Dette er grunnleggende viktig for alle som mottar rogn og produserer smolt, og har fått enda større betydning de seinere årene med bransjens enorme etableringer av RAS-anlegg for smolt, post-smolt og landbasert matfisk.

Fiskeriminister Svandis Svavarsdottir fikk æren av å klippe snoren sammen med Jonas Jonasson, CEO i Benchmark Genetics Iceland
Fiskeriminister Svandis Svavarsdottir fikk æren av å klippe snoren sammen med Jonas Jonasson, CEO i Benchmark Genetics Iceland

«Reddet» norsk næring når mange rognprodusenter falt ut med ILA

Den tradisjonelle måten å produsere stamfisk på i sjø med landsetting rett før kjønnsmodning medfører en rekke risikoer tilknyttet biosikkerhet. Dette har blitt tydelig demonstrert med frekvente ILA-tilfeller og påvisninger, som har gitt utfordringer på leveringssikkerheten til norske oppdrettere. I årene 2021/2022 har det vært en stor underdekning på rogn, spesielt i «off-season» vinduet mellom mai og oktober, hvor Benchmark har vært i en unik leveringssituasjon med rogn fra landbasert produksjon både i Norge og på Island. Åpningen av det nye inkubasjonssenteret i Vogar den 23. august har derfor en stor betydning for norsk havbruksnæring og veksten videre.

Kunder fra hele verden var samlet på Island for å feire åpningen

Eva Kristoffersen fra Egil Kristoffersen & Sønner var en av kveldens talere under festmiddagen
Eva Kristoffersen fra Egil Kristoffersen & Sønner var en av kveldens talere under festmiddagen

Gjestelisten bestod av både norske, islandske, færøyske og skotske produsenter, men også landbasert oppdrett fra mange land i verden. Benchmark Genetics Iceland eksporterer rogn til 29 land i verden og er den eneste rognprodusenten som har en biosikker status som tillater en slik eksport. Ingen norske produsenter er dessverre i posisjon til å eksportere rogn nå, og Island fortsetter dermed å ta markedsandeler i det globale markedet. Den unike biosikkerheten ble også nevnt i talene som ble holdt under middagen av Eva Kristoffersen fra Egil Kristoffersen & Sønner, og Per Kristian Nordøy fra Grytåga Settefisk. De representerer norske selskaper som over mange år har kjøpt rogn fra Benchmark Genetics Iceland, hvor biosikkerhet, helårlige leveranser og leveringssikkerhet ble nevnt som viktige parametere for deres valg av leverandør.

Progressive myndigheter gjør satsing på Island attraktivt

Fiskeriminister Svandis Svavarsdottir la vekt på viktigheten av Islandsk oppdrettsnæring i sin åpningstale
Fiskeriminister Svandis Svavarsdottir la vekt på viktigheten av Islandsk oppdrettsnæring i sin åpningstale

Selve klippingen av snoren, som markerte den offisielle åpningen av anlegget, ble gjennomført av den islandske fiskeriministeren Svandis Svavarsdottir. I sin tale under åpningsseremonien, presiserte Svararsdottir hvor viktig havbruksnæringen er for Island, og at det er sterke politiske interesser for å tilrettelegge for både genetikk, havbruk i sjø og på land på den fiskerisentrerte øya. Island har svært gode naturgitte forhold for oppdrett i tillegg til den lange historien med fiskeri, bearbeiding og eksport. Benchmark har svært gode erfaringer med både politisk ledelse, embetsverk og regulatoriske myndigheter for både drift av anlegg og nyetableringer på Island, og har ved flere anledninger etterlyst tilsvarende interesse, innsikt og proaktivitet fra norsk offentlighet. Det er derfor ingen tilfeldighet at Benchmark har valgt å investere i det nye inkubasjonssenter i Vogar.

Kapasiteten kan utvides i tråd med veksten i etterspørselen

Inkubasjonssenteret, som har 10.000 singel inkubatorer for individuelle innlegg av rogn fra hunnfisk, er dimensjonert opp til 400 millioner rognkorn årlig. Dagens kapasitet er 300 millioner rogn og en slik rognmengde vil kunne bidra til produksjon av ca. 1 million tonn slaktefisk, som igjen tilsvarer hele 6.6 milliarder laksemåltider. Dette er imponerende tall og viser viktigheten av at avlsselskapene jobber strategisk med genetikk, men også biosikre produksjonsenheter med høy leveringssikkerhet og off-season produksjon. Denne investeringen sikrer at laksenæringen i Norge og andre land trygt kan vokse videre i tråd med den økende etterspørselen fra verdens forbrukere.

Stor produksjon med fokus på rognkvalitet

Benchmark har levert rogn fra det nye inkubasjonssenteret siden en forsiktig oppstart på slutten av fjoråret, og kjører nå på maks kapasitet for å levere betydelige ordrer utover høsten.

Mange av de ansatte til Benchmark på Island fikk være tilstede på åpningen, og gledet seg stort over hva de har fått til i Vogar.
Mange av de ansatte til Benchmark på Island fikk være tilstede på åpningen, og gledet seg stort over hva de har fått til i Vogar.

-Kvaliteten på rogna som har vært levert fra anlegget siden det ble igangkjørt ved årsskiftet har vært veldig høy, og tilbakemeldingen fra kundene er svært gode, forteller en stolt Jonas Jonasson.

Dette inspirerer Jonasson og teamet hans på Island til videre innsats, også etter at festen er over og hverdagen er tilbake på anleggene.

-Kvaliteten på rogna avgjør førsteinntrykket hos kunden ved leveranser, og ett av målene våre med investeringen i Vogar, utover økt produksjonskapasitet, har vært å sikre jevn og stabilt høy kvalitet. Dette være seg uavhengig av om den skal leveres kortreist til Islandske kunder, eller sendes langt av gårde med fly til fjerne destinasjoner som Kina, avslutter Jonas Jonasson.

Se bildene fra åpningen, seminar og festen som ble avholdt den 23. august på Island under. (Alle foto: Foto: Hulda Margrét Óladóttir)