Fikk klar tale om oppdrettslaks

I forbindelse med Marin studentbootcamp besøkte 20 studenter fra hele landet Nifes, for å få et bedre innblikk i sjømat, mattrygghet og fremtidens fôr. - Jeg kan nesten ikke si det nok ganger. «Oppdrettslaks er sunt å spise!», sier Ingvild Eide Graff forskningsdirektør for mattrygghet ved Nifes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

tter en kort historisk presentasjon av instituttet fra direktør Øyvind Lie, ble fokuset rettet mot fremtidens fôr.

Bente Thorstensen, forskningsdirektør for fiskeernæring, tok over og hadde foredrag blant annet om Aquafly-prosjektet, hvor Nifes leder en gruppe internasjonale forskningspartnere, som skal fordype seg i insekt-mel til bruk i fôr til oppdrettsfisk.

- Insektene kan brukes både som en kilde til fett og en proteinkilde. I forsøkene så langt har vi sett at laksen vokser like godt på insekt-mel som på fiskemel, i sjøvann. Vi har også analysert smak og lukt på fileten til fisken som er fôret med de forskjellige typene, uten at man har noen forskjell, sier Thorstensen.

Hun forteller at de i prosjektet nå fôrer insektene med tang og tare, for å se om det kan bidra til å øke Omega 3 i fettet til insektene og på den måten overføre det til laksen.

- Vi har nå fôret innsekter i ett år og ser at Omega3 nivået stiger. Ettersom det er mye karbohydrater i tang og tare, tåler laksen dette dårlig. Denne metoden kan i fremtiden derfor være en fin måte å få inn næringsstoffene på, sier hun.

Mattrygghet og grenseverdier

Studentene fulgte godt med under alle foredragene og da Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør for mattrygghet kom på podiet, var engasjementet på topp.

- I media kan de se ut som oppdrettslaks er farligere enn eksempelvis, salat, jordbær, egg og melk. Men det fins ingen grunnlag for å frykte oppdrettslaks. All mat inneholder uønskede stoffer, ikke bare all fisk. Tar man et steg til siden og ser på de industrielle prosessene knyttet til matproduksjon, ser man at alt har en form for forurensing, konstaterte Graff.

- Hele 13 000 prøver analyseres av oppdrettslaks hvert eneste år. Aldri har vi funnet et eneste uønsket stoff over grenseverdiene. Aldri har vi funnet ulovlige stoffer. Det er en annen historie enn den vi ser i landbruket. Tilfellene av påviste ulovlige og uønskede stoffer over grenseverdiene er veldig få i landbruket, så der er også trygg mat. Poenget er at på de 14 årene vi har hatt prøvetakingen på oppdrettslaks, har man ingen tilfeller, understreker hun.

Hun forklarer at grenseverdiene på uønskede stoffer er ulike, for ulike matvarer og stoffer, samt at grensene blir satt fra politiske, økonomiske og strategiske ståsteder fra EUs side.

- Det er også en kontinuerlig prosess i EU- knyttet til grenseverdier, da disse gjerne blir hevet og senket ut ifra ny forskning, legger hun til.

Så da forstår jeg det slik at oppdrettslaks er trygt, basert på at inntaket man har ikke blir for høyt?, spør en student.

- Nei, laks er trygt punktum. Jeg må spise rundt fire laksemiddager daglig for å muligens kunne klare å komme opp i grenseverdiene. Laks er trygt, understreker Graff nok en gang.

Marin Student Bootcamp

Marin student bootcamp Vest startet forrige lørdag i Bergen, og studentene som deltar kommer fra både, UiO, UiB, HiÅ, BI, NHH, Norges Fiskerihøyskole med flere.

I bootcampene får  man besøke bedrifter og møte folk fra sjømatnæringen. Studentene får også en oppgave de må løse på strak arm.

- Studentene får nemlig ikke vite noe om verken bedrifter eller oppgaven på forhånd, forklarte Janita Arlaug, fra Sett Sjøbein før oppstart av campen.

Les også: Siste frist for å søke Marin studentbootcamp

Den løste oppgaven skal i ettertid presenteres for en jury og vinneren blir presentert på Seafood Innovation Cluster i Bergen sin Bærekrafts-konferanse fredag.