I doktorgradsarbeidet har man bl.a. fått fram ny kunnskap om tarmstrukturen og tarmfunksjonen til rognkjeks og om hvilke effekter det gir når man endrer sammensetningen av makro-næringsstoffer.

Doktorgrad har gitt ny kunnskap om fordøyelses­fysiologi og ernærings­behov hos rensefisk

Doktorgradsarbeidet til Weiwen Zhou har styrket kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å kunne lage optimalt fôr til bruk i rensefiskindustrien i Norge.

Publisert

– Vi trenger ny kunnskap, særlig om rensefiskens fordøyelsesfysiologi og ernæringsbehov, for å øke mulighetene for effektiv oppdrett av fisk med god helse, sier Weiwen Zhou i en nyhetssak på NMBUs hjemmesider.

Hovedmålet med hans ph.d.-arbeid var å styrke kunnskapsgrunnlaget og forståelsen av hvordan fôrsammensetning kan påvirke tarmfunksjon og tarmhelse hos berggylte og rognkjeks.

Tarmstruktur og tarmfunksjon

Weiwen Zhou

Arbeidet hans har bidratt med ny kunnskap som trengs for å kunne lage et optimalt fôr for disse rensefiskene.

- Når det gjelder berggylte har studien bidratt til å fylle viktige kunnskapshull når det gjelder tarmstruktur og tarmfunksjon, forteller Zhou.

I tillegg har han beskrevet betennelsesreaksjoner i tarmen hos berggylt, som er forårsaket av antinæringsstoffer som kan finnes i fôr,

- Når det gjelder rognkjeks har vi fått fram ny kunnskap om tarmstrukturen, tarmfunksjonen og om hvilke effekter det gir når man endrer sammensetningen av makro-næringsstoffer, sier han.

Weiwen Zhou forsvarer sin avhandling "Intestinal functions and health of Ballan wrasse (Labrus bergylta) and lumpfish (Cyclopterus lumpus) - Effects of variation in diet composition" fredag 31. mars kl. 12:00.

Klikk her for å følge disputasen på zoom