NIBIO og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ser nå etter mer effektive og lønnsomme metoder for produksjon av biogass. Foto: NIBIO.

Se hvordan fiskeslam kan bli til gjødsel og biogass

NIBIO og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ser nå etter mer effektive og lønnsomme metoder for produksjon av biogass. Å bruke fiskeslam til å produsere det er en av løsningene de tror på .

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NIBIO sine hjemmesider skriver institusjonen at biogass kan lages av kumøkk ispedd annet organisk materiale, som matavfall, fiskeslam, eller slakteriavfall.

Biogassen kan erstatte fossilt drivstoff i motorer som er bygget for det. Den kan også brukes til å varme opp vann.

Bioresten, det vil si det som blir igjen etter at gassen er tatt ut, kan delvis erstatte kunstgjødsel og ellers brukes som blautgjødsel. Denne lukter ofte mindre enn kumøkk og trekker hurtigere ned i jorda. I tillegg er mye av metangassen i møkka fjernet slik at det blir mindre klimagassutslipp ved lagring i gjødseltanker.

Fiskeslam bra som gjødsel

Eva Brod som arbeider som forsker i NIBIO har tidligere fortalt at tørket fiskeslam vil i praksis ha bedre gjødseleffekt på bygg enn biorest av fiskeslam og husdyrgjødsel. Dette konkluderer hun med etter et forsøk hvor fiskeslam som hadde gått gjennom ulike behandlingsmetoder ble sammenlignet.

Les også: - Tørket fiskeslam gir god gjødselseffekt

– Vi testet ubehandlet fiskeslam, fire biorest-produkter basert på ulik andel fiskeslam og blautgjødsel av økologisk storfe, og to tørre fiskeslam-produkter.

Det viste seg at biorest produktet, der fiskeslam var blandet med 60 volumprosent husdyrgjødsel ga best plantevekst. Men ifølge Brod vil det i praksis være utfordrende å holde en stabil biogassprosess i gang i enkelte biogassanlegg med over 20 volum prosent fiskeslam på grunn av negativer effekter av fiskeslam på biogassprosessen. Det viser funn fra tidligere i prosjektet SLAM-BEP, men det kan hende prosessen kan optimeres, opplyser hun.

– Alt tyder på at tørkete fiskeslam produkter vil i praksis ha bedre N-gjødseleffekt enn biorest av fiskeslam og husdyrgjødsel, slo hun likevel fast.

I videoen under forklarer forsker og laboratorieleder ved biogasslaboratiriet på Ås, Roald Aasen, hvordan forskerne jobber for å komme frem til den beste metoden for å lage biogass. 

https://youtu.be/-6ZrV8HnCq4