Illustrasjon fôrråvarer. Foto: Ewos/Cargill.
Illustrasjon fôrråvarer. Foto: Ewos/Cargill.

- Vi renser ikke trygg fiskeolje

Holdningen fra fôrselskapene til å rense fiskeoljen for miljøgifter har ikke endret seg etter siste ukes støy forårsaket av en kronikk skrevet av en gruppe forskere bl.a. ved Haukeland Universitetssykehus. - Vi renser ikke trygg fiskeolje som ligger innenfor grenseverdiene, svarer Cargill og Biomar.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Flere forskere fra det norske helsevesenet har skrevet en kronikk publisert i Tidsskrift for den norske legeforening, der de advarer mot blant annet oppdrettslaks, da fet fisk inneholder miljøgifter som dioksiner og PCB.

I artikkelen skriver de blant annet at «Vi må alle arbeide for å redusere nivået av miljøgifter i mat og bidra til at befolkningen velger et kosthold med et lavest mulig innhold av giftstoffer.».

Les også-Strir mot offisielle kosthaldsråd

Kyst.no kontaktet derfor de største fôrprodusentene for å høre hva de tenker om rensing av fiskeoljen som brukes i laksefôret for å slippe miljøgiftene, selv om fiskeoljen uten rensing, ligger under grenseverdiene.

Skretting har valgt å svare med eget innlegg som er publisert som egen sak.

Administrerende direktør i Cargill Aqua Nutrition Norge, Fredrik Witte sier at fiskeoljen som brukes i deres fiskefôr renses dersom den ligger tett opp til eller overskrider fastsatte grenseverdier for miljøgifter.

- Våre leverandører har utstyr til å rense oljen i de tilfellene det trengs, sier Witte til kyst.no

Han sier videre at fôrprodusenten ikke renser det han kaller trygg fiskeolje.

- Vi har tillit til at myndighetene gjør korrekte risikovurderinger og fastsetter grenseverdier som vi som næringsaktør skal operere innenfor. Selv kontrollerer vi nøye at grensene overholdes. Vi tester fiskeoljer ved skipning, i tillegg til stikkprøvekontroll ved mottak.

Nofimaforsker Åge Oterhals har tidligere uttalt til Kyst.no at rensing av miljøgifter vil koste mellom 3 og 12 øre per kilo fôr.

Fredrik Witte. Foto: Therese Soltveit
Fredrik Witte. Foto: Therese Soltveit

-  Hvor store kostnader estimerer dere at rensingen har?

- Rensing krever ressurser i form av ekstra håndtering, logistikk og innsatsfaktorer. I tillegg er det slik at rensing fjerner en del av de gode næringsstoffene i fiskeoljen, som de fettløselige vitaminene E og A.

I samme sak som nevnt over, sier også Oterhals at disse vitaminene enkelt tilsettes i etterkant av rensingen, og at fiskeoljen uansett ikke er hovedkilden til disse. Witte svarer ikke på hva de tenker om det.

- Offensiv holdning til miljøgifter

Han sier derimot at de som fôrselskap helt klart har et ansvar for omdømmet til både næringen og til laksen.

- Og det er et ansvar vi tar på det største alvor, slår han fast.

- Åpenhet rundt hvordan vi driver vår virksomhet i hele verdikjeden, fra ansvarlige innkjøp til næringsinnholdet i fisken, er grunnleggende for at omverdenen skal ha tillit til både oss, til fôret og til laksen.

Han sier at både fiskemel- og fiskeoljeindustrien samt fôrprodusentene har en offensiv tilnærming til miljøgifter.

- Når vi renser oljen, fjerner vi miljøgifter som andre har tilført naturen, fra kretsløpet.  Dermed blir oppdrettslaksen renere enn sine ville søsken. Oppdrettslaks er trygg mat og inneholder ifølge VKM mindre miljøgifter enn fet villfisk, fordi den får i seg mindre miljøgifter gjennom føden enn det villfisk får, sier han.

- Langt under grenseverdiene

Ida Grong Aursan som er forskningsdirektør i Biomar viser også til at rensing av fiskeolje for miljøgifter har vært utført i en årrekke.

- Relevant fiskeolje fra områder med høyere miljøbelastning har blitt renset for dioksin og PCBer i mer enn 10 år. Fiskeolje og fiskemel fra områder med lav miljøbelastning blir normalt ikke renset fordi disse ligger veldig langt under grenseverdiene som er satt for disse forbindelsene.

Ida Grong Aursand forteller fiskemel og olje renses når det trengs. Foto: Biomar.
Ida Grong Aursand forteller fiskemel og olje renses når det trengs. Foto: Biomar.

Hun sier at når nivåene av miljøgifter er lave i ikke-renset olje, vil rensningen ha liten betydningen til mulige nivåer i slaktet fisk.

- Vi har allerede mer enn halvert innholdet av dioksiner og dioksinliknende PCBer i norsk oppdrettslaks de siste ti årene. Fôr til norsk oppdrettslaks og laksen som mat ligger derfor godt innenfor grenseverdiene som er satt for trygg mat.

 Reduserer miljøgifter med mikroalger

Aursan sier også at et av deres mest grunnleggende ansvar som fôrprodusenter er å sikre et trygt og bærekraftig fiskefôr, som igjen bidrar til mattrygghet og godt omdømme for laksenæringen.

- Dette er et ansvar som vi tar på det største alvor, slår hun fast.

Hun legger likevel til at BioMar også benytter andre marine råvarer enn tradisjonelt fiskemel og fiskeolje, som bidrar til lavere innhold i miljøgifter i fôret.

- Et eksempel på dette er at vi som eneste fôrleverandør allerede et drøyt halvår har solgt fôr til laks med mikroalgebasert omega-3, sier hun.