Forsøket som er gjennomført av LetSea på Dønna i Nordland, så på effekten av periodevis fôring med helsefôr. Foto: LetSea.

Betydelig forskjell i superiorandel ved utslakt hos LetSea

Et nylig avsluttet feltforsøk på LetSea viser svært lovende resultater ved bruk av helsefôr. Fisken ble fôret med helsefôr i planlagte perioder av produksjonssyklusen, og hadde betydelig høyere superiorandel sammenlignet med kontrollfisken. 

Publisert Sist oppdatert

Forsøket som er gjennomført på Dønna i Nordland, så på effekten av periodevis fôring med helsefôr. Etter forsøket ser BioMar at gruppen som har blitt fôret på helsefôret har klart seg bedre gjennom utfordringer i produksjonen, sammenlignet med kontrollgruppen som hadde gått på vanlig vekstfôr. Ved slakt i februar ble denne forskjellen bekreftet gjennom 26% høyere superiorandel sammenliknet med kontrollgruppen. Dette kom på toppen av lavere dødelighet enn i det som ble observert i kontrollgruppen.

- Man kunne se forskjellen med det blotte øyet når vi nærmet oss utslakting i vinter. Prisforskjellen på superior og produksjonsfisk var høy i denne perioden og dermed fikk dette en markant effekt på totalresultatet, sier avdelingsleder hos LetSea Tor-Hugo Hestnes i en pressemelding fra BioMar. 

Fiskehelsebiolog Ida-Kathrin Nerbøvik i BioMar sier de synes det er veldig interessant å se at nettopp forskjellen i superiorandel er så markant, og at god fiskevelferd lønner seg. 

- Det er mange faktorer å hensynta i dagens oppdrett, og målrettet bruk av denne type totalløsning ser vi nytten av å videreutvikle, og dokumentere i felt, sier hun videre.

Ser samme trend to vintre på rad

Dette var fiskens andre vinter i sjø, og BioMar ser at fisken som er fôret med helsefôr hadde mindre sår og lavere dødelighet gjennom begge vinterperiodene.

- Her ser vi nok en gang at planlagt bruk av helsefôr kan være et godt hjelpemiddel, følger Ida-Kathrin Nerbøvik i BioMar opp med.