Jan Sverre Røsstad i BioMar. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.

Fôrråvare-prisene stiger

Jan Sverre Røsstad i Biomar sier til Kyst.no at råvareprisene for fremtidige leveranser er noe økende og skyldes flere forhold.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Røsstad er visepresident og sjef for BioMar gruppens laksedivisjon og opplyser til Kyst.no at en av årsakene til økte fôrråvarepriser er den svekkede norske kronen mot dollar og euro.

- For øvrig har handelskonflikten mellom USA og Kina ført til økt etterspørsel av soya fra andre opprinnelser enn USA. Dette har ført til noe høyere priser på soya fra Brasil. USA blir billigere pga «handelskrig», mens Brasil – som er vesentlig for fôrbransjen - blir dyrere av samme årsak, forteller Røsstad. 

Videre påpeker han at avlingen på noen vegetabilske råvarer er noe redusert pga varmen i Europa i sommer som har bidratt til en viss økning i prisene.

- Fiskemelsprisene har også økt blant annet pga god etterspørsel sammen med en sterkere dollar, legger han til. 

Tilgangen på fiskeolje opplyser han at vurderes som god for tiden.

Betydelige mengder fôr med algemel

Røsstad sier det var et svært viktig gjennombrudd at de i 2016 kunne introdusere en ytterligere kilde til Omega-3, og sikter til deres marine fettsyrer fra mikroalger.

- Fiskeolje har i mange år vært eneste slik kilde, men er begrenset i mengde og har således representert en begrensning på næringens vekst. Vi har siden oppstart i 2016 levert betydelige mengder fôr med algemel.

Å drive fram og kommersialisere nye råvarer som f.eks. marint omega-3 fra mikroalger mener han er krevende, men beviser samtidig at fermenterings- og bioreaktorteknologien er kommet så langt at utvikling og tilgang på næringsstoff fra såkalte en-celleorganismer nå er mulig i større skala.

- Dette er et spennende område og stort mulighetsrom som vi tror vil øke i omfang i tiden fremover, forteller BioMar-sjefen.

Avhenger av fisket

Kommunikasjonssjef Leif Kjetil Skjæveland i Skretting sier til Kyst.no at han kan si på generell basis at prisen på fiskeolje falt litt i sommer da fiskekvoten i Peru ble forholdsvis høy.

- Prisene steg litt etter denne «dippen», men de er ikke så høye som det var for det høyeste i vinter. Prisene framover vil avhenge mye av fisket som starter i Peru i november.

Det har ikke lykkes Kyst.no å få kommentarer fra Cargill Aqua Nutrition til saken om fôrråvarer og utvikling av prisene.