Holder det med en god pigmentstrategi i sjøfasen eller, kan det være fordelaktig å benytte pigment fra liten fiskestørrelse i settefiskfasen fram til utsett?

Myte eller sannhet:
Er det noe å hente på å pigmentere fisken i ferskvann?

Gir pigmentering i ferskvann en rødere fisk ved slakt? Eller i motsatt fall, hvor lang tid tar det før en eventuell effekt fra ferskvann nulles ut?

I en fagartikkel i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett (NF nr 8 2023) beskriver senior produktspesialist i BioMar, Kristian Tuff Carlsen, et forsøk som forsøker å gi svar på disse spørsmålene.

- Det er delte meninger om man bør starte pigmentering av laksen tidlig ved liten størrelse i settefiskfasen. Spørsmålet er om det holder med god pigmentstrategi i sjøfasen eller om det kan være fordelaktig å benytte pigment fra liten fiskestørrelse i settefiskfasen fram til utsett, skriver Tuff Carlsen i artikkelen.

Han beskriver at de ønsket å se nærmere på dette og gjennomførte et større feltforsøk hos kunder, hvor nullåringer av laks fra ett settefiskanlegg ble satt ut på tre ulike sjølokaliteter. Hvert enkelt sjøanlegg benyttet samme pigmentnivå på begge ferskvannsbehandlingene.

- Det er mange faktorer som kan påvirke pigmenteringen og dette er grundig redegjort i ulike FHF prosjekter. Utover åpenbare faktorer som genetikk, abiotiske faktorer og helsestatus, kan fôrsammensetningen påvirke pigmenteringen, skriver han.

I dette prosjektet var alle basefôr i ferskvannsfase og sjøfase like.

- Det eneste som skilte fôrene som ble benyttet var pigmentinnholdet mellom sjøanlegg og spesifikt pigmentinnholdet i ferskvannsfasen.

Formålet var altså å undersøke om pigmentering i ferskvann ville gå en rødere fisk ved slakt eller i motsatt fall hvor lang tid det ville ta før en eventuell effekt fra ferskvann ble «nullet ut».

Og konklusjonen er?

I siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett beskrives altså forsøket og resultatene i detalj i en lengre fagartikkel. Men konklusjonen er ganske kort.

- Resultatene fra dette feltforsøket viser at det ikke er noe å hente på å pigmentere fisken i ferskvannsfasen. Vi ser av resultatene at forskjellene som ble etablert i ferskvannsfasen viskes ut raskt etter at laksen har blitt overført til sjø.