Håvard Jørgensen, MD i BioMar Norge, og tidligere Global R&D Director i BioMar Group. Foto: BioMar

BioMar anker dommen mot STIM

BioMar Norge har besluttet å anke dommen for å ha krenket ett av de to eksisterende STIM-patentene i Norge, og for å ha brutt markedsføringsloven.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dommen påvirker ikke BioMars rett til å fortsette å produsere og selge den nåværende produktporteføljen for smoltifisering, men selskapet er ikke enig i at det har kopiert en teknologi beskyttet av gyldige patenter eller å ha foretatt andre ulovlige handlinger ved lanseringen av transferproduktet Intro Tuning, skriver selskapet i en pressemelding.

Mener de ikke har krenket patent

- BioMar Norge mener oppriktig at en allmenn kjent metode for å forbedre smoltifisering av settefisk ikke kan beskyttes av et patent. Som en profilert bidragsyter til innovasjon i akvakultur, og et selskap med sterk og lang tradisjon for å utvikle patentert teknologi, respekterer vi selvsagt immaterialrettigheter. Vi mener imidlertid at vi i dette tilfellet ikke har krenket noe gyldig patent eller markedsføringsloven. Den aktuelle kunnskapen eksisterte både i BioMar og i bransjen for øvrig før STIM leverte den aktuelle patentsøknaden.

- Vi har i denne sammenhengen videreutviklet en kjent fôrteknologi for å bedre smoltifiseringsprosessen og settefiskens robusthet, og har bidratt med nye løsninger som har forbedret både kostnadseffektivitet og biologisk effekt, sier Håvard Jørgensen, MD i BioMar Norge, og tidligere Global R&D Director i BioMar Group.

Fortsetter å kjempe

Dommen i patentsaken mot BioMar i Norge blir anket med bistand fra advokater med spesialkompetanse i patentrett. Både BioMar og to andre ledende fôrleverandører har angrepet STIM-patentet gjennom innsigelser til European Patent Office (EPO). Dersom innsigelsene tas til følge vil dette automatisk føre til at patentet blir ugyldig også i Norge.

- Vi vil fortsette å kjempe for hele næringens rett til å velge fôr som fremmer vekst og helse under smoltifisering og transfer til sjøvann, og på denne måten gi oppdrettere muligheten til å implementere denne fôringsstrategien, avslutter Håvard Jørgensen