Biomar får en regning på over 22 millioner kroner. Illustrasjonsfoto av fiskefôr.

Biomar må betale 22 millioner kroner i patentsak

I en grundig og gjennomarbeidet dom slår Oslo tingrett fast at begge STIMs SuperSmolt-patenter står støtt. Biomar må betale erstatning for patentbrudd og brudd på god forretningsskikk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I alt vil dommen presentere Biomar for en regning på i overkant av 22 millioner kroner.

- Vi er selvsagt svært fornøyde med å ha vunnet fram på alle de viktigste punktene i saken. Det er en godt gjennomarbeidet dom, som uttrykkelig slår fast innovasjonsverdien både i det originale SuperSmolt-patentet og FeedOnly-patentet, sier STIM-sjef Jim-Roger Nordly. 

Biomar ba retten finne begge patentene ugyldige, men dette ble avvist.

- Dette var en oppfinnelse det var klart behov for, og det var på et område der det gjennom lang tid hadde vært fokus på å finne løsningen uten at det hadde skjedd, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Kopierte fôret

Med denne stadfestingen følger det at Biomar har gjort seg skyldig i patentbrudd ved å kopiere SuperSmolt FeedOnly og selge kopi-fôret under navnet Intro Tuning. For dette forholdet idømmes Biomar å betale en erstatning på 10 millioner kroner til STIM. 

Biomars forretningsmessige framgangsmåte rundt patentbruddet ble belyst i den delen av rettssaken som omhandlet krenkelse av markedsføringsloven, hvor anklagene omfattet både villedende markedsføring og brudd på god forretningsskikk. Her gir dommen fôrselskapet hard medfart og idømmer det å betale en erstatningssum på 6,5 millioner kroner.

- Klanderverdig

«Først etter at produktet var en suksess og STIM hadde bygd opp en interesse i markedet, skaffet Biomar seg tilgang til en prøve på STIMs fôr, på en måte selskapet ikke har villet opplyse detaljene om i retten. Det har imidlertid kommet fram at denne prøven ble analysert av Biomar for å lage et tilsvarende produkt, angivelig etter ønske fra kunder. Retten finner det ut fra bevisførselen klart at dette er en handlemåte som ikke er allment akseptert i bransjen og som framstår som klart klanderverdig», heter det i dommen.

Og videre:

«Også i markedsføringen av produktet har Biomar snyltet på den markedsbearbeidelse og goodwill som STIM har opparbeidet for sitt produkt og metode. (…) Det vises også til at Biomar i møte med STIM bevisst ga direkte gale opplysninger om hvorvidt de hadde et tilsvarende fôr på markedet».

Og videre:

«Retten finner det klart at Biomars handlemåte innebærer en urimelig utnyttelse av STIMs innsats og resultater som er i strid med god forretningsdrift næringsdrivende imellom.»

Viktig avklaring

Et viktig element i dommen er at tingretten slår fast hvordan bruk av smoltifiseringsfôr, eller såkalt saltfôr, også kan medføre brudd på det originale SuperSmolt-patentet. Dette er et metodepatent. Det vil si at fôrselskapet ikke bryter det ved å produsere fôret, men dersom oppdretteren bruker det i strid med patentkravene, gjør oppdretteren seg skyldig i patentbrudd. I tingretten forsøkte STIM å plassere dette ansvaret hos Biomar ved hjelp av såkalt middelbart inngrep. Det ansvaret ville Biomar ikke ta og retten kom under tvil fram til at middelbart patentinngrep ikke var sannsynliggjort. Ansvaret for dette havner da på oppdretter.

Prosessen rundt STIMs SuperSmolt-patenter er ikke ferdig. EPO har til behandling søknader som vil utvide FeedOnly-patentet ytterligere. Ettersom søknadene er publiserte i Norge vil de ved en godkjenning få tilbakevirkende kraft.

- Viktig dom for næringen

- Dommen er viktig for en næring hvor innovasjonsbehovet er enormt. Vi er et relativt lite selskap, men bruker selv likevel titalls millioner kroner hvert år på forskning og utvikling. Tingrettens vurderinger gir motivasjon for alle som satser på utvikling av nye produkter og metoder som kan bringe næringen videre. Den er et tydelig signal på at det ikke er greit å snylte på andre, eller rett frem kopiere det andre utvikler, sier Nordly.

Forløperen til dagens SuperSmolt FeedOnly ble opprinnelig utviklet som følge av nye oppdagelser rundt såkalte Calsium Sensing-reseptorer hos mennesker. Amerikanske forskere forsto hvordan man ved å stimulere de samme reseptorene hos fisk kunne oppnå smoltifisering. STIM (tidligere Europharma) kjøpte rettighetene til det originale SuperSmolt-patentet i 2008 og videreutviklet teknologien til SuperSmolt FeedOnly, som ble lansert i 2014.

Stor betydning

Teknologien har langt på vei løst en av oppdrettsnæringens største utfordringer, nemlig dødelighet og dårlig vekst etter utsett som følge av mangelfull smoltifisering ved hjelp av lysstyring. SuperSmolt FeedOnly gjør at smolten kan produseres under fullt lys og uten fare for at deler av gruppen desmoltifiserer før utsett. Evnen til å synkronisere smoltifiseringen, slik at samtlige fisk har opparbeidet god sjøvannstoleranse før utsett, har hatt stor betydning både for fiskevelferd, overlevelse og vekst. 

- SuperSmolt er en game-changer og har uten tvil hatt stor betydning for at vi nå ser en langt lavere dødelighet i laksenæringen. Oppsiden er stor for matfiskoppdretterne som får ut fiskegrupper som spiser godt fra dag 1 i sjø og raskere når slaktestørrelse, mener Jim-Roger Nordly.

SuperSmolt brukes i dag i alle større lakseproduserende land.