Slik blir lakseprisen i årene fremover

Det blir mer fisk i merdene i Norge. Biomasseoppbyggingen skjer ifølge en ny Nordearapport i ekspressfart. Dette vil få følger for prisen de neste årene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nordea kom onsdag med en rapport om sjømatnæringen de har gitt navnet «Wind of change».

Der forteller de om økte volumer, og med det, fallende priser fremover. Men der Scorpions i 1990 sang om jernteppets fall i sangen med samme tittel som rapporten, melder heldigvis ikke Nordea om like store omveltinger i prisbildet.

De skriver at biomassen i Norge var 7% høyere i år ved utgangen av august, sammenlignet med i fjor. Og det har vært en betydelig oppbygging av biomasse de siste månedene. Fôrsalget i årets første ni måneder var nemlig opp 50 000 tonn sammenlignet med 2016-nivåene for samme periode.

- Om man bruker en fôrfaktor 1,22, innebærer dette at bruttoøkningen i biomasse er 40 000 tonn. Fra dette må vi trekke endringen i utslakt i samme periode, som er litt lavere enn i 2016, skriver Nordea.

De påpeker at de antar at endringen i eksporterte volumer er lik forandringen i slakt, selv om oppbygging av frosne varelagre kan tyde på at slaktingen i de første ni månedene av 2017 var høyere enn eksportert volum.

Økt slaktevekt

De viser også til et annet interessant parameter som reflekterer god vekst i sjø, nemlig økende slaktevekt.

- For et år siden var gjennomsnittsvekten 400 gram under tiårsgjennomsnittet, mens nå er det 300 gram høyere. Høyere høstvekt betyr færre fisk tatt ut av biomassen. Det indikerer også lavere produksjonskostnader. Dette er også grunnlaget for prognosene våre for vekst i tilbudet i de kommende kvartalene, heter det.

Positiv tilbudsvekst

Forventninger til global produksjon av laks. Kilde Nordea/Kontali. Klikk for større.
Forventninger til global produksjon av laks. Kilde Nordea/Kontali. Klikk for større.

Etter en lang periode med negativ volumvekst ser Nordea altså nå en normalisering i både Norge og Chile, fra andre halvår i 2017 og videre inn i 2018.

- Vi forventer at Chile er tilbake på 2015-nivå i 2018, mens Norge bør overstige det forrige «all time high» i de kommende årene. Biomasseoppbyggingen i Norge er spesielt sterk nå og vi forventer at fjerdekvartal vil bli det første siden 2014 uten underskudd i markedet, skriver Nordea.

Etter fem kvartal på rad med negativ tilbudsvekst, har altså den globale tilbudssituasjonen snudd seg til en betydelig positiv vekst i 3. kvartal 2017.

- Vi forventer at det globale tilbudet øker med 4,7% i 2017 sammenlignet med 2016 (10% i 4. kvartal) og med ytterligere 8% i 2018.

Laks er og forblir dyrt

Pris på laks i tyske butikker i september 2017, sammenlignet med andre proteinkilder. Kilde Nordea Markets. Klikk for større.
Pris på laks i tyske butikker i september 2017, sammenlignet med andre proteinkilder. Kilde Nordea Markets. Klikk for større.

Nordea foretok i september i år observasjoner av prisen på laks og andre proteinkilder på representative butikker i Frankrike og Tyskland.

- I begge land er vår generelle observasjon at lakseprodukter har flyttet fra å bli priset i mellomområdet til øvre ende av skalaen i detaljhandelen.

De regner imidlertid med at lakseprisene fremover blir betydelig lavere enn i 2016 og første halvår 2017.

Prisene fra Norge forventes å falle med 15% i fjerde kvartal. Etter å ha lagt på svært høye nivåer de siste to årene, har lakseprisene nå kommet ned til kr 50-nivået.

- Ser man på sesongmønstre, er dagens priser (sesongjustert) fortsatt på «all-time-high». Vi forventer fortsatt at spotprisene skal være i øvre ende av skalaen, men vi forventer likevel en gjennomsnittspris på 56 kroner i årets sistekvartal sammenlignet med 66 kroner i 4. kvartal 2016, noe som er 15% lavere, antar Nordea.

De mener 2018-19 prisene bør forbli høye, men under både 2016- og 17 nivåer.

- Satt i en historisk sammenheng forventer vi fortsatt at lakseprisene skal være høye for de kommende ni kvartaler, men vesentlig lavere enn det forhøyede og unormale prisnivået i 2016-17.

På grunn av valutaforhold legger de på tre kroner til sin forventede 2018/19 lakseprisprognose.

- Vår nye 2018/19 prisberegning er dermed på 52 kroner per kilo, konkluderer Nordea i rapporten.