(f.v) Geir Helge Johnsen og Steinar Wasmuth forsegler avtalen med et «corona handshake». Foto: Bioretur
(f.v) Geir Helge Johnsen og Steinar Wasmuth forsegler avtalen med et «corona handshake». Foto: Bioretur

Rådgivende Biologer og Bioretur inngår samarbeid

Rådgivende Biologer AS og Bioretur AS har i dag inngått et samarbeid. Geir Helge Johnsen har jobbet tett med settefiskanlegg siden 1979.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Rådgivende Biologer jobber daglig med å hjelpe oppdrettere å søke om både oppstart av nye anlegg og utvidelser av sine eksisterende anlegg, både mot fylkesmannens utslippstillatelse, mattilsynets krav og konsesjon etter akvakulturloven. De bidrar også med å gjøre biologiske undersøkelser for oppdretter av utslippene så vel som miljøundersøkelser i resipienten. På den måten sikres det at rensekrav i henhold til eksisterende vilkår til en hver tid blir overholdt. 

- Det er ikke alltid like enkelt for oppdretter å forholde seg til det som står i det enkelte rensekrav. Disse er både komplekse, svært ulike seg imellom og i noen tilfeller er de også relativt gamle, sier Geir Helge Johnsen. 

Bioretur leverer slambehandlingsanlegg og tilbyr drifting og håndtering av fiskeslam for landbasert oppdrettsnæring gjennom det de har kalt Bioreturavtalen.

- Ved å hente inn den beste kompetansen i landet på miljøundersøkelser for oppdrett, vil våre kunder få et enda bedre tilbud med tanke på kontroll av sine rensekrav, sier administrerende direktør i Bioretur Steinar Wasmuth. Nå kan vi også sette et kvalitetsstempel på både den tekniske leveransen og driftingen av våre slambehandlingsanlegg, ettersom Rådgivende Biologer AS skal revidere våre leveranser.

- Et annet viktig aspekt er at vi gjennom avtalen kommer til å jobbe tett sammen i videreutvikling av vår slambehandlingsteknologi, forteller Wasmuth. Dette er helt avgjørende ettersom dagens rensekrav ikke nødvendigvis er slik verden kommer til å se ut om bare noen få år. Rådgivende Biologer AS vil altså være med helt fra prosjektstart hos nye kunder og videre inn i en kontrollfunksjon når Bioretur drifter anlegget hos kunden.

Vår forretningsidé har alltid vært at vi skal ta oss av slammet på en trygg, grønn og rasjonell måte, mens oppdretter kan ha full fokus på å produsere fisk. Det nye samarbeidet med Geir Helge og hans team er med på å gjøre vårt konsept fullstendig, avslutter Wasmuth.