FRS-anleggene er ultrakompakte og kan i tilegg enkelt tilpasses behov og skaleres etter ønsket volum. Bildet viser et standard anlegg på 40 m3 /t spylevann fra trommelfilter. Foto: Bioretur.
FRS-anleggene er ultrakompakte og kan i tilegg enkelt tilpasses behov og skaleres etter ønsket volum. Bildet viser et standard anlegg på 40 m3 /t spylevann fra trommelfilter. Foto: Bioretur.

Starter produksjon av ny slamteknologi for oppdrett

Det norske firmaet Bioteknikk AS er i full gang med produksjon av Bioteknikk Fishsludge Recovery System, eller FRS som er et helautomatisk rense- og slamtørkekonsept som tar slam fra 0,1% til 95% ts i en sammenhengende prosess.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet melder at systemet benytter ingen kjemikalier i prosessen, krever ikke manuell arbeidskraft og har et svært lavt energiforbruk. Utslippvannet er renset for miljøgifter og viktige ressurser, som eksempelvis fosfor, blir gjenbrukt videre i verdikjeden.

Les også:-En slamløsning vi kan være stolte av

- Et internasjonalt samarbeid Bioteknikk FRS har en svært kompakt utforming som gjør at det kan tilpasses de fleste lokasjoner. Konseptet er luktfritt og tilnærmet lydløst. Kombinert med lavere pris enn konkurrentene, beskrives dette som en sensasjon innen rensing og gjenvinning av fiskeslam.

Tabellen viser prosentvis reduksjon i miljøgifter fordelt på forurensningstype. Foto: Bioretur.
Tabellen viser prosentvis reduksjon i miljøgifter fordelt på forurensningstype. Foto: Bioretur.

Tabellen viser prosentvis reduksjon i miljøgifter fordelt på forurensningstype.

- Systemet er et samarbeid mellom Bioteknikk AS og noen av verdens ledende selskap innen vannrensing og slamtørking. Hver for seg har disse prosessene vært på markedet i mange år, henholdsvis som renseanlegg for drikkevann og tørking av boreslam og annen forurenset masse. Begge løsningene betraktes som den beste tilgjengelige teknologien på sitt felt.

Selve sammensettingen foregår i Norge og systemet er modulært slik at det enkelt kan utvides.

-  Det betyr at det på en enkel måte tilpasses en eventuell økning i produksjon med den effektive og sikre renseteknologien. Systemet er også tilrettelagt for fjerning av tungmetaller og gjenbruk av fosfor, men siden det per i dag ikke er krav om denne type rensing inngår ikke denne modulen i standardleveransen.

Flere solgte anlegg

Bioretur AS som distribuerer anleggene har så langt bestilt 10 ferdige anlegg, de første settes i operativ drift i løpet av august 2017.

Påtroppende konsernsjef Tore Hofstad i Lund Hovedgård AS (LHG), mener at systemet fjerner en viktig hindring for videre vekst av landbaserte og lukkede anlegg siden nye krav fokuserer mer på utslipp

Selskapet er en del av LHG-konsernet som også står bak returordningen Bioretur og gjødselmerket Equus.

- Til nå har slamrensing stort sett vært preget av pilotprosjekt som ikke alltid har forsvart kostnadene, noe som gjør at mange oppdrettere er redd for å investere. Testet over tid Bioretur, som er et konsept hvor oppdretterne abonnerer på løsning og teknologi, tar kostnaden med investering og drift, sier administrerende direktør i Bioretur AS Steinar Wasmuth i meldingen.

- Vi har sett denne teknologien i mange settinger rundt om i verden, og har besøkt flere operative renseanlegg. Videre har vi selv kjørt tester i lang tid for å sikre en optimal og trygg løsning. Til nå er det produsert tre tonn tørket slam med Ts på 95% i testanlegget, uten at det har oppstått noen form for overraskelser. Prisen har dessuten vært langt under det en hadde forventet og som er normen i bransjen. En kuriositet er at tørken som ble brukt i testen hadde gått kontinuerlig i 20 år med tørking av borekaks før den var inne på sin første service. Det beviser at systemet har lang levetid og er uproblematisk i drift, noe som er viktig for Bioretur AS.