DESS Aquaculture Shipping AS (DAS) for overlevert to brønnbåter med en kapasitet mpå seks millioner liter ferskvann i døgnet. Illiustrasjon: SEACON AS.

- Flere ønsker mer ferskvannskapasitet på brønnbåter

Men å implementere de på eksisterende brønnbåter, med ønsket kapasitet er ikke lett, ifølge Bjørn Dørum fra ENWA Water Technologies.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

ENWA leverer vannbehandlingsløsninger for industri, bygg & eiendom, maritimt & offshore og havbruk. Enwa er et selskap med 235 ansatte med produksjon i både Norge og Sverige.

Deres neste leveranse innen havbruk er to ferskvannsanlegg for innbygging i brønnbåt med kapasitet på hele 6,0 millioner liter vann per døgn. Disse skal bygges inn i DESS Aquaculture Shipping AS (DAS) som nylig har kontrahert to nye store brønnbåter fra Artic Group.

For å illustrere hvor mye ferskvann det her er snakk om, viser Dørum til at et cruiseskip med 3000 mennesker gjerne produserer opp til 1,5 millioner liter vann i døgnet.

Han viser så at tilstrekkelig med kapasitet for lagring av ferskvann kan være mangelvare ved enkelte lokaliteter, og sikring av vannkilder, samt behovet for store mengder avsaltet vann knyttet til transport og behandling av fisk er kraftig økende.

- Vi har en «push» på ferskvann, spesielt da det har vist seg å være en effektiv og skånsom behandling mot lakselus og AGD. At behandlingsløsningen ikke innebærer bruk av kjemikalier en noe havbruksnæringen etterspør og anser som bærekraftig, forteller han.

SEACON har designet ferskvannsanleggene på brønnbåtene til DAS. Illustrasjon: SEACON.

Etterspørsel på ferskvann

Dørum har inntrykk av at mange aktører nå ønsker å bygge nye brønnbåter med egne ferskvannsanlegg om bord, eller ønsker å øke kapasiteten på eksisterende brønnbåter.

- Men å implementere de på eksisterende brønnbåter, med ønsket kapasitet er ikke lett. Ofte er det ønskelig med store volumer og det tar stor plass, forteller han.

- Og kostnadene både for bygging av nye brønnbåter og på slike store anlegg er høye, legger han til.

Drikkevannskvalitet

Vannet ombord DESS- båtene skal omgjøres fra saltvann ved bruk av omvendt osmose og blir tilslutt av drikkevannskvalitet. For å oppnå denne kvaliteten gjennomgås vannet også rensing med ulike partikkelfiltre før går inn i RO membranene som tar ut saltene fra vannet.

- Grunnet volumet som skal produseres og kvaliteten vannet skal ha, er det en teknisk krevende prosess å bygge disse produksjonsanleggene. Vi regner en byggetid på opptil seks måneder på båtene, forteller han.

- Bare tenk deg alle partiklene, virus, bakterier, amøber, humus og sesongoppblomstring av alger som finnes i saltvannet, som vi ikke vil ha inn. Dørum har stor tro på at etterspørselen etter slike ferskvannsanlegg fra brønnbåt/havbruksnæringen vil vedvare i lang tid.

- Vi ser næringen tar grep for bærekraftige løsninger. Behandling av fisk med ferskvann, uten bruk av kjemikalier synes å være ett av disse, slår han fast.