Sletta Verft har inngått to nye kontrakter. Bygg nr. 170 (som her er avbildet) skal bli en katamaran på 18,65 x 12 meter. Skipet skal leveres februar 2019 til Bjørøya AS. Fotoillustrasjon: Sletta Verft.

Sletta verft med to nye kontrakter på servicefartøy

Verftet skal bygge en servicebåt til Frøy Akvaressurs AS, og en servicekatamaran til Bjørøya AS.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sletta Verft i Møre og Romsdal opplyser at begge fartøyene skal bygges i stål.

- Kontraheringene betyr at vi har arbeid til etter jul neste år, sier daglig leder Kåre Egil Sletta til Skipsrevyen.

Sletta håper oppdragene vil bidra positivt for verftet.

Katamaran til Bjørøya

Per Anton Løfsnes, daglig leder i Bjørøya AS sier oppdrettselskapet har behov for et større servicefartøy som tåler tøffere forhold. Foto: Tidligfasefondet.

Fartøyet som skal leveres til Bjørøya i Flatanger måler 18,65 x 12 meter, og har byggenummer nr. 170. Båten skal ifølge Sletta leveres februar 2019.

Daglig leder Per Anton Løfsnes i Bjørøya sier til kyst.no at katamaranen de har bestilt er et servicefartøy som skal operere på deres fire lokaliteter.

- Kravene til fartøy har endret seg, og for å opprettholde de nye og strengere kravene har vi bestilt dette fartøyet som er større enn det vi har per dags dato. Noe av grunnen er også at vi har tøffe lokaliteter og ser behov for et nytt fartøy som ivaretar god sikkerhet, er større og tåler tøffere forhold, forteller Løfsnes

Selskapet har tidligere leid inn ekstra servicefartøy, og sier at de har behov for mer kapasitet.

- Båten skal operere i Trøndelag fra Roan til Vikna, opplyser han til kyst.no.

Stort servicefartøy

Frøy Akvaressurs AS som er en del av Frøy-gruppen, har også bestilt et stort servicefartøy. Nybygget skal måle hele 25 x 10,6 meter, og har byggenummer 169.

Fartøyet skal leveres i slutten av desember 2018, og designes av Møre Maritime i Kristiansund.

Nidar Selvåg, daglig leder i Frøy Akvaressurs sier at fartøyet er av typen macho 25.

- Båten er ganske så lik Frøy Server som vi allerede har i drift, legger han til.

Fartøyet skal ifølge Selvåg utføre generell service for oppdrettsnæringen med tyngde på fortøyningsarbeid.