Illustrasjonsfoto av rømt oppdrettslaks. Foto: Fiskeridirektoratet
Illustrasjonsfoto av rømt oppdrettslaks. Foto: Fiskeridirektoratet

Rømt fisk ved Bjørøya-anlegg i Trøndelag

Fiskeridirektoratet mottok 10. april melding fra Bjørøya AS om rømming på lokaliteten Kvalrosskjæret i Flatanger kommune.

Publisert

Fiskeridirektoratet opplyser i en pressemelding at Bjørøya oppdaget en større flenge i en av nøtene i forbindelse med en arbeidsoperasjon.

Bjørøya AS driver gjenfangst i området etter pålegg fra Fiskeridirektoratet. Det er så langt gjenfanget 342 individer. Fisken har en snittvekt på rundt seks kilo.

Omfanget av rømmingen vil først bli klarlagt i slutten av måneden, når utslakting av fiskegruppen er fullført.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. De ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges. Det er ikke åpnet for fiske for allmenheten.