Gustav Erik Blaalid er ny medeier i AqKva AS. Han ser frem til et fruktbart samarbeid. Foto: Pål Mugaas Jensen
Gustav Erik Blaalid er ny medeier i AqKva AS. Han ser frem til et fruktbart samarbeid. Foto: Pål Mugaas Jensen

Blaalid blir medeier i AqKva AS

Gjennom selskapet Vitamin Holding AS blir Gustav Erik Blaalid medeier i Aqkva AS. Vitamin Holding eier blant annet Norsk Fiskeoppdrett, Kyst.no, Skipsrevyen, Fish Farming Expert og Salmonexpert.

Publisert

- Investeringen i Aqkva AS er en naturlig del av Vitamin Holding sin mediestrategi om å utvikle seg i retning kurs og konferanser. Da er AqKva en god partner, sier Gustav Erik Blaalid i en kommentar.

Han mener Aqkva AS har bevist sin dyktighet gjennom å bygge opp det som har blitt landets største og viktigste arena for oppdrettsnæringen, den årlige AqKva-konferansen. I tillegg har selskapet arrangert et tyvetalls større og mindre seminarer og konferanser både i oppdrettsnæringen og innenfor andre næringer.

Kompetanseflyt

Norsk Fiskeoppdrett og Kyst.no er ledende nyhets- og kunnskapsformidler i oppdrettsnæringen i Norge. I Chile har søsterselskapet Salmonexpert blitt den ledende nyhets-og kunnskapsformidler i oppdrettsnæringen der. 

- Selskapene har gjennom årene opparbeidet en betydelig kunnskapsdatabase som blant annet kan brukes aktivt i opplæringsformål, mener Blaalid. Dette er en av grunnene til at AqKva etter hans mening er «perfect match».

- Etter vår vurdering er fagpressen en viktig del av næringen. I den sammenheng står Norsk Fiskeoppdrett i en særstilling i den norske oppdrettsnæringen som en ledende formidler av kunnskap til næringen gjennom mer enn 40 år. Kompetansen vi kan få tilført fra mediehuset i Bergen vil kunne være en god bidragsyter for å utvikle AqKva AS på en enda bedre måte framover, sier Vidar Onarheim, daglig leder i AqKva AS.

Havexpo 2020

AqKva AS har etablert selskapet Havexpo AS som skal arrangere messe for de marine og maritime næringene. Startskuddet går 6. mai 2020 i Bergen. Vidar Onarheim forteller at dette er en messe som mange av utstillerne på AqKva-konferansen har etterlyst, og at HavExpo allerede har fått svært mange bookinger fra leverandørindustrien. Spesielt blir det fremhevet et ønske fra leverandører om å få en ny arena til å vise innovasjoner oftere enn hvert andre år slik som i dag.