Blått Kompass 2024

6. - 7. juni 2024. Sted: Tromsø

Den 6.–7.juni arrangerer UiT Norges arktiske universitet ved Senter for hav og Arktis havkonferansen Blått kompass i Tromsø.

I løpet av to halve dager vil vi utforske en rekke temaer tilknyttet bærekraftsmål 14 og sameksistens i havnæringene.

I år har vi særlig fokus på

  • Havdata og datadeling
  • Havbunnsmineraler
  • Arealforvaltning
  • Torskeoppdrett
  • Kunstig intelligens

På scenen finner vi blant annet Nærings- og fiskeridepartementet, Sametinget, Sokkeldirektoratet, WWF Verdens naturfond, Loke Marine Minerals, DNV, Ode, Havforskningsinstituttet, SINTEF, og NTNU. 

Konferansen legger til rette for konstruktive samtaler og dialog mellom ulike aktører, inkludert næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter, med mål om å etablere felles språk og forståelse som avgjørende for ansvarlig forvaltning av havressursene. 

Fullstendig program og link til påmelding finner du her.

https://www.blattkompass.no/