Konsernsjefen i DESS Aquaculture Shipping har tro på prosessfartøy og er i ferd med å bygge nytt. Foto: Gustav Erik Blaalid

Har tro på bløggebåter

Marine Harvest går foran i Norge når de satser på nytt prosessfartøy, også kalt bløggebåt. Fra før har de landets eneste prosessfartøy som er i operasjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

DESS Aquaculture Shipping AS i Grimstad kontraherte nylig et prosessfartøy designet av Salt Ship Design. Fartøyet skal bygges av Kleven ved Myklebust Verft AS. Planlagt overlevering er første kvartal i 2018. Det er inngått kontrakt på ett fartøy med opsjon på ytterligere ett. Prislappen er estimert til 179 millioner kroner for fartøyet som har en lastekapasitet på 630 kubikkmeter.

- Vi har tro på prosessfartøy, og satser på et nybygg, samt opsjon på ytterligere ett fartøy, sier konsernsjefen i DESS Aquaculture Shipping, Jon Are Gummedal til kyst.no.

Fra før har Marine Harvest det eneste prosessfartøyet som er i drift i Norge. Det er Tauranga som eies og driftes av Napier AS, men som er på charter for Marine Harvest. I tillegg bruker Marine Harvest prosessfartøy i andre land. Napier er for øvrig i prosess med å skaffe finansiering til et annet prosesfartøy, omtalt på kyst.no.

Høy aktivitet

Det er liten tvil om at prosessfartøy som brukes i slakting er effektive, og det er heller ikke tvil om at Mattilsynet mener det er bedre at fisken transporteres etter avliving enn før. Da unngår man flere operasjoner med lasting og lossing, noe som fører til mindre håndtering og påkjenning for fisken.

Arne Stenersen er daglig leder i Salt Ship Design. Foto:privat. 

Daglig leder i Salt Ship Design, Arne Stenersen, uttrykker overfor kyst.no tilfredshet med at Marine Harvest har valgt Salt Ship Design som samarbeidspartner.

- Det er hyggelig, og føyer seg inn i en lang rekke med prosjekter vi for tiden arbeider med, sier han til kyst.no. Stenersen legger til at selskapet for tiden har 13 fartøydesign ved norske og utenlandske verft i arbeid.

Effektiv slaktemaskin

Det nye fartøyet er 59,2 m langt og 13,6 m bredt. Det er designet for å behandle og transportere over 400 tonn fisk, og er utrustet med såkalt stun & bleed prosessanlegg med en kapasitet på 100 tonn per time. Fartøyet vil ha mye unik teknologi og designløsninger som ivaretar fiskevelferd, smittesikring, hygiene, miljø og kvalitet på en optimal måte. Fartøyet er også tilrettelagt for å bruke landstrøm under losse- og vaskeoperasjoner.