«Lovart Viking» er nå oppgradert til å bli en kombinert bløgge- og servicebåt. Foto: FMV.

Oppgradert til en kombinert bløgge- og servicebåt

Fartøyet «Lovart Viking» har installert bløggecontainere. 

Publisert Sist oppdatert

«Lovart Viking» er ferdig oppgradert til en kombinert bløgge- og servicebåt, med en lastekapasitet på om lag 110 tonn laks, melder Fijar Mekaniske Verksted i en pressmelding. 

Fartøyet eies av rederiet  Lovart Aqua Logistics med hovedkontor i Molde. Rederiet ble etablert i 2018 og har opplevd jevn vekst i aktivitetsnivået etter oppstart.

25 tonn laks i timen

- Alternativ transport av slaktefisk er et interessant satsningsområde for Lovart Aqua Logistics AS. Fartøyet blir en positiv bidragsyter både på biosikkerhet og for redusert tap av biomasse. Denne løsningen gir mulighet for bløgging parallelt med at båten er operativ for serviceoppdrag, forteller daglig leder, Stian Tangen. 

«Lovart Viking» er utstyrt med Optimar sin bløggerobot, som under gode betingelser kan prosessere inntil 25 tonn fisk per time. Båten kan laste med vakuumsystem som er installert ombord under ombyggingen. Den er i tillegg tillaget for lasting med Lift Up inn på silekasse. Lossing skjer ved vakuum fra land, eller levering gjennom båtens vakuumsystem. Blodvann samles opp i tank i skroget og leveres på land under lossing.

Vaskesystem er levert av HL Skjong, med cip vasking av tanker og rørsystem.

Båten har også fått montert RSW anlegg med tilhørende rørsystem for nedkjøling av fisken i tre stykk RSW tanker.

Godkjent av Mattilsynet

Bløggesystemet fikk godkjenning av mattilsynet etter inspeksjon om bord, og har per 26. oktober levert ca. 25 tonn bløgget laks med gode resultater.
Operasjonsleder i Lovart, Tom Erik Tangen har vært primus motor for prosjektet, og forteller han er meget fornøyd med valget av tekniske løsninger og leverandører.