Fitjar Mekaniske Verft og Heimli har i fellesskap utviklet en hel designserie av moderne bløggebåter. Illustrasjon: FMV

Samarbeider om helnorsk bløggebåt

Sammen med rederiet Remøy Management og Fitjar Mekaniske Verft skal Optimar utvikle en 28 meter lang bløggebåt med design og teknologi som vil gjøre det mulig hente fisk daglig. – Dette blir også noe så sjelden som en norskprodusert båt, skriver selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er rederiet i Fosnavåg, Remøy Management som står bak bestillingen. Båten, som skal få navnet «Volt Harvest I», skal i sin helhet bygges ved Fitjar Mekaniske Verksted. Optimar utstyrer båten med en dobbel Stun&Bleed-linje, artsgjenkjenning og Optimar Commander.

Det at Remøy velger å samarbeide med lokale aktører når de tar steget videre i sin satsing på bløggebåter, gjør også at de får en norskprodusert båt. Alt utstyr kommer fra norske leverandører.

- Vi ser verdien av å ha samarbeidspartnerne våre tett på. Det er viktig i diskusjonene på veien mot de beste løsningene. I samarbeidet med Optimar og Fitjar er det åpne dører mellom alle parter hele veien, forteller Even Remøy i Remøy Management.

Fra venstre: Sigurd Remøy (Volt), Robert Søviknes (Volt), Frode Tennfjord (Optimar), Hans Owen Thunem (Optimar), Hugo Strand (Fitjar), Even Remøy (Volt), Kjell Skar ( Fitjar)

- Det er jo veldig gledelig at det fortsatt er mulig å bygge en hel båt kun med norske underleverandører. På den måten er det også kort vei til service, og man bygger samtidig et viktig kontaktnett lokalt, legger Hans til.

- I tett samarbeid har vi testet og utviklet ny teknologi og kommet frem til en løsning som flytter fisken på en skånsom måte, sikrer god kvalitet på sluttproduktet og som gjør at båten kan hente fisk daglig, forteller Hans O. Thunem, VP Aqua i Optimar. 

Sikrer lukket transport

I utviklingen av bløggebåten til Remøy har det vært særlig fokus på design og teknologi som vil kan bidra til å løse noen av utfordringene oppdrettsnæringen står ovenfor, og da særlig med tanke på fiskevelferd, kvalitet og biologisk sikkerhet.

- Bærekraft og fiskevelferd helt vesentlig i den næringen vi driver. Vi ser hele tiden etter løsninger som behandler fisken skånsomt, reduserer svinn og sikrer kvaliteten på sluttproduktet. Vi mener at bløggebåt er måten å flytte og slakte fisk fra merdene på, som et viktig supplement til brønnbåtene, understreker Even Remøy, CEO i Remøy Management.

- Bløggebåten sikrer også en fullsteding lukket transport, og eliminerer smitterisikoen, legger han til. 

Verft med sentral rolle i designutvikling 

Fitjar Mekaniske Verfts verftsdirektør Hugo Strand sier denne avtalen er viktig for verftet, både i seg selv og fordi VOLT Service er et rederi med driftserfaring og planer for videre satsing innen bløggebåter. 

- Det har vært jobbet over tid for å få til avtalen og i dette har FMVs Molde kontor hatt en sentral rolle. 

Fitjar Mekaniske Verft og Heimli har i fellesskap utviklet en hel designserie av moderne bløggebåter. 

I serien inngår det design i størrelse fra 15 til 70 meter, med muligheter for ulike fabrikk-oppsett / funksjonalitet og maskineri/framdrifts konfigurasjoner. 

FMV 53 vil representere en videreutvikling av HFMV P28-200 designet, hvor blant annet  «bløgge-roboter» introduseres. 

GIEK og Eksportkreditt bidrar avgjørende til at avtalen kommer i havn, noe Strand er svært takknemlig for.  

Fartøyet bygges komplett på Fitjar og bidrar til betydelig regional verdiskapning i Sunnhordland.

Full kontroll til enhver tid

Utstyrt med Optimars patenterte el-bedøver vil fisken som pumpes ombord i «Volt Harvest I» raskt bedøves, før den skånsomt fraktes videre gjennom bløggeroboten. Ved å bedøve fisken rett etter pumping, minimeres stressbelastningen hos fisken. Bløggeroboten er utstyrt med et eget artsgjenkjenningsporgram – som teller og måler vekt og størrelse på all fisk som tas ombord, og rapporterer dette live i Optimar Commander – før fisken bløgges og kjøles.

- Med Optimar Commander og artsgjenkjenningsprogrammet har mannskapet på båten til enhver tid full kontroll over all fisk som er ombord i båten. Dataene sendes live fra sensorene i fabrikken. Disse kan settes sammen til egne rapporter til bruk for både mannskapet ombord, ledelsen på land og mottaket som skal ta imot fisken, forteller Hans.

- Optimar Commander måler flere parametere og gir gode data som er viktige for oss, og som over tid gjør av vi kan forbedre oss, legger Robert til. 

Høy kapasitet

Remøy Management har allerede to mindre bløggebåter med utstyr fra Optimar i sin flåte, VOLT Collector I og VOLT Collector II. Disse blir primært brukt til håndtering og utsortering av fisk. Med «Volt Harvest I» skal Remøy rendyrke prinsippet om bløggebåt. Den nye båten er derfor utviklet med tanke på høy kapasitet, kort trengetid og kort pumpelengde og høyde.

- Vi har optimalisert hele prosesslinjen, fra pumping til levering. Og slik vi ser det, finner du ikke noe som kan måle seg med det vi får levert her, forteller Robert Søviknes.

«Volt Harvest I» vil ha kapasitet til å slakte 60 tonn fisk i timen, hver eneste dag. Dette er også et steg videre fra dagens bløggebåter, som henter fisk ved merdene annenhver dag.

- Vi får håndtert mye fisk på et lite areal, legger Robert til.

- Vi har hatt særlig fokus på tidslinjene i utviklingen av denne båten. Den er designet med løsninger og utstyr som gjør det enkelt å drifte og vaske for mannskapet ombord. Båten er relativt liten, men utstyret som skal monteres er lite plasskrevende i forhold til kapasitet, forteller Hans Owen.