Illustrasjon av det nye fartøyet.

Bygger første kombinerte fiskeri- og bløggebåt

Myre Kystdrift har tirsdag inngått kontrakt med Larsnes Mek. Verksted om bygging av verdens første kombibåt for konvensjonelt fiskeri og bløggebåt for havbruksnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Rederiet eies av Myre Maritim AS og Michael Lockert og ble etablert i 1998. Selskapet eier fiskebåten «MS Kystfisk» og er fullstrukturert på hvitfisk.

Myre Maritim AS driver fiskemottak, filetproduksjon og tørking av fisk hvor kvote tilhørende «MS Kystfisk» i sin helhet kan vise til 98 % videreforedlings grad på land. Michael Lockert er daglig leder i Myre Kystdrift AS og skipper på fartøyet «MS Kystfisk».

En kombinasjonsdrift mellom fiskeri og havbruk mener de vil utnytte kapasiteten og legge til rette for kompetanseoverføring mellom næringene. Sektormyndigheter stiller ulike krav til de spesifikke næringene og planlagte fartøy vil bestå av det beste fra begge næringene.

- Bruk av eksisterende teknologi fra havbruksnæringen, som automatisk bløggelinje, kan på sikt sikre korrekt ressursavregning og kvalitetssikre forvaltning av norsk fiskerinæring. Automatisk bløggelinje i fiskeri vil også redusere arbeidsbelastningen på mannskap og dermed legge til rette for at flere kan være arbeidsaktive lengre. Vi håper også at dette skal være en arbeidsplass som er interessant for yngre arbeidstakere og dermed sikre rekruttering til norsk sjømatnæring, skriver selskapet i pressemeldingen.

Satser på alternativ energikilde

Totalt sett vil Myre Kystdrift øke bemanning fra 6 til 18 helårige arbeidsplasser.

For å imøtekomme kvalitetskrav fra markedet med hensyn til sporbarhet, matsvinn og kvalitet på produktet vil digital informasjon lagres i «block chain». Dokumentasjon av enhver operasjon er transparent, sier selskapet.

Så langt skal batteri som energikilde dekke omtrent 70-80 % av all operativ drift. Selskapet satser offensivt på bruk av alternativ energikilde og vil fortløpende øke batterikapasiteten dersom man ser at ytterligere operasjoner kan benytte batteri som energi kilde, og har derfor valgt å utruste fartøyet med en batteripakke på 1,5 Mwh.

Rederiet har vurdert flere alternative verft, både innen- og utenlands, men valgte Larsnes Mek AS som deres samarbeidspartner.

- Verftet har lang erfaring med bygging av ulike fartøy og besitter en kompetanse som er komplementær i forhold til bygging av et kombinasjonsfartøy for fiskeri og havbruk. Prosessen har vært interessant og lærerik, og rederiet er veldig trygg på at valg av verft sikrer de krav rederiet stiller til kvalitet, fremdrift og bærekraft.

Tilrettelagt for prosjektet

Sammen med Larsnes Mek AS har rederiet valgt underleverandører i Norge som til sammen står for ca 70-80 % av fartøyets totale verdi.

Seacon Design AS står for designet av fartøyet og sammen med Optimar AS, leverandør av bløggelinjen, har de designet et fartøy med fokus på kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling.

- Uten støtte fra bank hadde ikke dette vært mulig og vi vil rette en stor takk til Sparebank1 Nord-Norge som har hatt stor tro på prosjektet gjennom hele prosessen og ikke minst lagt til rette for at rederiet nå kan realisere et bærekraftig prosjekt, skriver de.

Til tross for økte kostnader, bygger de på norsk verft og legger til rette for innovativ utvikling av eksiterende teknologi, som igjen vil forsterke kompetansen i den maritime klyngen i Norge.

- Investering i batteri håper vi reduserer fotavtrykket på miljøet og at samkjøring av ulike næringer gir maksimal utnyttelse av tilgjengelig kapasitet og kompetanse.