Napiers to nye prosessfartøy har som mål å øke fiskevelferden, produktkvaliteten og biosikkerheten i transporten av laks fra oppdrettsanlegg til slakteri.

Napier bygger to nye bløggebåter

Napiers to nye bløggebåter skal transportere laks fra oppdrettsanlegg i hele Midt-Norge. Nå starter Bømlo-rederiet jakten på 50 nye norske sjøfolk.

Til Mowi sin nye fabrikk på Jøsnøya har Napier fått kontrakt på levering av to nye bløggebåter. De skal bløgge og transportere slakteklar fisk fra merder i Midt-Norge til fabrikken.

- Vi har samarbeidet tett og godt med Mowi helt siden 2008, og ser på den nye avtalen som en anerkjennelse av konseptet og hvordan Napier utfører bløgging ved merdkanten, mener Kjetil Tufteland, daglig leder i Napier.

Tufteland er stolt av den nye kontrakten, og mener fordelene med bruk av bløggebåt er mange.

- Bruk av bløggebåt er bra for velferden til fisken, og teknologien representerer også et langt bedre alternativ for smittesikker transport, sier han. Tufteland viser også til Mattilsynets prinsippavklaring i 2021, hvor også Mattilsynet konkluderte med at risikoen for smittespredning fra bløggebåter er lavere enn fra brønnbåter.

Vil trenge 50 nye sjøfolk

Kontrakten med Mowi var utløsende for at Napier nå har bestilt to nye bløggefartøy. Med en lengde på 70 meter og 15 meters bredde, blir skipene de største i rederiets flåte – som i dag teller fire fartøy.

- De neste nybyggene representerer et stort framskritt. Både for forretningskonseptet vårt, men også for hele organisasjonen – siden vi vil trenge 50 nye norske sjøfolk som mannskap på skipene, sier Tufteland. Napier har i dag ca. 70 ansatte.

De nye søsterskipene er designet av Salt Ship Design på Stord, og skal bygges ved Sefine Shipyard i Tyrkia. Målet er å sette begge i drift i 2024. Skipene får kapasitet til å laste inn og bløgge 200 tonn laks i timen. I tankene med nedkjølt sjøvann er det plass til rundt 750 tonn fisk under den lukkede transporten mellom merd og slakteri.

- I selve transportfasen vil nybyggene frakte 5,3 tonn laks per liter diesel forbrukt, en klar forbedring fra våre eksisterende fartøy. Skipene vil dessuten benytte seg av landstrøm under lossingen av fisk ved slakteriet, noe som forventes å redusere drivstofforbruket med cirka 200.000 liter diesel i året per skip, påpeker Kåre Cederström, kvalitetssjef og havbruksbiolog i Napier.

Til håndteringen av fisken om bord, skal begge skip utstyres med teknologi levert av hovedsamarbeidspartnere i MMC og Baader. Basert på felles driftserfaringer med Mowi helt fra 2008, har Napier jobbet sammen med systemleverandører og forskningsmiljøer som Sintef og Nofima om videreutvikling av både bløgge-, vaske- og rensesystemene om bord.