Fra venstre: Ola Braanaas, Jakob Blom og Øyvind Blom. Foto: Firda Seafood

Blom og Firda slår kreftene sammen

Firda Seafood Group AS og Blom Gruppen AS, som er majoritetseier i Blom Fiskeoppdrett AS, inngår avtale om eiermessig og driftsmessig samarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Samarbeidet vil omfatte tilsammen 20 kommersielle konsesjoner, 2 visningskonsesjoner og 2 FOU konsesjoner. Gjennom dette ønsker Firda og Blom å legge til rette for en industriell satsing med sterkt kostnadsfokus, god og effektiv drift, bedre og mer helhetlig soneplanlegging og en forsterket innsats knyttet til fiskehelse i hele regionen - fra Sotra i sør til Silda i nord.

Styreleder Jakob Blom i Blom Gruppen AS understreker at målet for samarbeidet er at produksjonsvolumene skal opp, og produksjonskostnadene skal ned. Dette oppnår de best med å ta ut synergier i produksjon, øke fleksibiliteten og utvikle gode og effektive lokaliteter.

- Dette er en god industriell løsning for fremtiden som Blom Gruppen og Firda Seafood Group skal utvikle sammen. En endring av lokalitetsstrukturen på vestlandet er nødvendig, og dette er et riktig strategisk grep for Blom Gruppen AS.

Eier Ola Braanaas i Firda Seafood Group AS ser frem til samarbeidet og sier at avtalen vil gjøre det mulig å hente ute en rekke synergier i ulike ledd i de to selskapene. Oppdrettsvirksomhetene ligger samlet i et begrenset geografisk område, noe som legger grunnlaget for en optimal lokalitetsstruktur med effektiv produksjon.

- Vi ser frem til å ta fatt i dette arbeidet, og håper å kunne føre en god dialog med aktuelle sektor myndigheter med tanke på en optimal areal og lokalitetsstruktur, slik at vi i enda større grad kan ivareta forholdet til fiskevelferd og fiskehelse.