Atle Dåvøy i Blom Fiskeoppdrett har tro på elektrifisering av havbruksnæringen. Foto: Gustav Erik Blaalid

Kutter kostnadene med 50 %

Blom Fiskeoppdrett har satt seg som mål å være blant de beste når det gjelder kutt i oljeforbruk og overgang til landstrøm.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Atle Dåvøy i Blom Fiskeoppdrett forteller at de på god vei til å lykkes. Bruk av fossil energi skal reduseres til et minimum på kort tid. Det gjør de ved å kutte dieselaggregatene på fôrflåtene og erstatter energiforsyningen med strømkabel fra land.

- Landstrøm er allerede installert på to av våre anlegg. Ytterligere to får landstrøm til høsten og i første kvartal 2019 blir enda to anlegg utstyrt med landstrøm, sa Atle Dåvøy da han presenterte selskapets planer for det grønne skifte på et seminar arrangert av ABB og Bellona i Bergen igår ettermiddag.

Med dagens strømpriser mener han de vil kutte energikostnadene med 50 % ved overgang til strømforsyning.

Det er blant annet hans erfaringer med bruk av ROV som gjør at Blom Fiskeoppdrett bruker mye egen ressurser når de kartlegger bunnforhold og skal velge trasè ved fremføring av kabler. Oppdrettsselskapet har 11 lokaliteter, 7 ordinære konsesjoner, 1 visningskonsesjon og 4 settefiskanlegg fordelt på seks kommuner i Hordaland. De har estimert kutt i CO2 utslipp med 130 000 kilo per anlegg per år.

Mest fordeler

Atle Dåvøy understreket at fordelene med overgang til elektrisk energiforsyning langt overgår eventuelle ulemper.

- Mindre stress for røkterne. Mer fokus på fisken, mindre på teknisk utstyr når de slipper å foreta ettersyn av generatorer. Redusert servicebehov som i svært mange tilfeller er knyttet til aggregater. Med færre motorer er det også færre utrykninger, forklarte Dåvøy.

Han nevnte også mindre støy og bedre arbeidsmiljø som blant fordelene. Også naboene er positive til at duringen fra aggregater som kjøres døgnkontinuerlig blir borte. Bedre HMS og reduserte produksjonskostnader, er blant resultatene.

Må snakke sammen

Med nye løsninger og utstyrspakker, er utfordringen at produsentene samsnakker for lite.

- Jeg etterlyser bedre samhandling mellom utstyrsleverandørene. En del av utstyret som brukes er ikke robust nok. Her må det mer samarbeid til, sa Dåvøy og etterlyste et forum der produsenter og brukere møtes for å utveksle erfaringer.

Han la til at arbeidsbåtene etterhvert må bygges med tanke på elektrifisering, og at nye flåter må være bygget med samme formål.

- Det er mange på selgersiden, men ikke alle ser det totale bildet, sa Dåvøy.

Utfordringer

Når hovedenergikilden er elektrisitet, blir strømstans en av de største utfordringene. Dåvøy mener at kravet fra industrien til kraftleverandørne må være 100 % oppetid. Flåtene kan utstyres med batteriløsninger. Mobile dieselaggregat kan også være en løsning.

- Anlegg som ligger i perifere områder må vurdere hybride løsninger, sa Atle Dåvøy.