Palegias produksjonsanlegg i Lødingen.

Stor fiskeriaktør blir hovedeier i Blue Ocean Technology 

Selskapet Pelagia blir majoritetseier etter en rettet emisjon.

Publisert Sist oppdatert

Det melder selskapet i en pressemelding.

Blue Ocean Technology er et selskap innen slamteknologi for havbruksmarkedet. Selskapet har utviklet egen teknologi for avvanning og tørking av havbruksslam, både på land og i sjø. 

Pelagia er allerede en leverandør til havbruksnæringen både med tekniske løsninger for håndtering av avskjær, slo og død fisk, og med beredskapsløsning for avliving av fisk i sjø. Videre har Pelagia etablert løsning både på sjø og land for å håndtere logistikken knyttet til disse tjenestene. 

- Med Pelagia som majoritetsaksjonær tilføres Blue Ocean Technology (BOT) nødvendig kompetanse og kapital for videre vekst samt logistikktjenester knyttet til havbruksslam både på land og sjø, skriver selskapet.

- Strategisk sett passer Blue Ocean Technology og Pelagia svært godt sammen. Vi besitter kompetanse på kompletterende områder innen slamressurser, og sammen blir vi en svært slagkraftig enhet. Dette gjelder ikke bare i Norge, men også internasjonalt, uttaler Arve Janbu Fresvik – styreleder hos Blue Ocean Technology.

BOT jobber aktivt med å utvide produktspekteret sitt, fra eget system for oppsamling av slam i merd til lønnsomme nedstrømskonsepter basert på pyrolyseteknologi. Målet er å tilby lønnsomme sirkulære løsninger, fra slamopptak, avvanning og tørking - til transport og bærekraftig utnyttelse av slamressurser.

- Pelagia tar mål av seg til å bli den beste partneren for næringen til å løse noen av utfordringene med slam. Om vi lykkes øker vi bærekraften i næringen og minsker miljøkonsekvensene til fordel for alle, uttaler Egil Magne Haugstad – CEO i Pelagia. 

Om Pelagia

Pelagia AS er en produsent av pelagiske fiskeprodukter for menneskelig konsum, og en leverandør av essensielle ingredienser i all slags fiske- og dyrefôr; protein konsentrat, fiske mel og fiskeolje.

Pelagia er også gjennom selskapet Epax en stor global produsent av konsentrerte marinebaserte omega-3 fettsyrer for kosttilskudd og farmasøytiske preparater.

Pelagia opererer 28 avdelinger i Norge, Storbritannia, Irland, Danmark og Ukraina. Tjuefem er 100% eiet, mens tre er delvis eide datterselskaper, og virksomheten er delt inn i tre divisjoner; Mat (konsum), Fôr (protein konsentrat, fiske mel og fiskeolje) og Helse (kosttilskudd og farmasøytiske preparater).

Austevoll Seafood ASA og Kvefi AS eier Pelagia i en 50/50 eierandel. Egil Magne Haugstad er selskapets administrerende direktør.