Per Olav Haaland er ansatt som prosessingeniør – og har tiltrådt stillingen. Foto: Blue Ocean Technology

Ny prosessingeniør i Blue Ocean

Slambehandlingsselskapet Blue Ocean Technology AS utvider staben igjen. Denne gang med en ny prosessingeniør.

Publisert Sist oppdatert

Per Olav Haaland er ansatt som prosessingeniør – og har tiltrådt stillingen.

Selskapet skriver at Per Olav vil være en svært viktig brikke i arbeidet med å stadig ta slambehandlingsløsningene et skritt videre. Han vil også være en nøkkelperson i arbeidet med å tilby troverdige, pålitelige systemer og løsninger for nedstrøms behandling av slam, tilpasset kundes behov for etterbruk (biogass, pyrolyse, deponering, kompost, gjødsel, aquaponics).

Større og større anlegg

Med hans prosesskompetanse, vil han ha sterkt fokus på alle leddene i avvannings-, rense- og -gjenbrukskjeden for nettopp å utnytte slam til en ressurs. 

Per Olav har erfaring som teknisk sikkerhetsingeniør fra Aker Solutions, har en mastergrad i prosessteknologi og Bachelor i prosess (optimalisering av industrielle prosesser).

- Vi ser at kundene tenker større og større anlegg, har økt fokus på å samle slam også i sjø der det er formålstjenlig og ønsker kontinuerlig å forbedre sitt ESG regnskap, sier Hans Runshaug - daglig leder i Blue Ocean Technology.