Partnere i Bluefront, Kjetil Haga (venstre) og Simen Landmark (høyre)

Bluefront Equity kjøper FiiZK Digital

Sjømatinvestor Bluefront Equity (Bluefront) gjør nok en investering innen digitalisering av sjømatnæringen gjennom å kjøpe FiiZK Digital AS fra Nekkar- og Bewi Invest-eide FiiZK Topco AS.

Publisert

Det skriver Bluefront i en pressemelding.

FiiZK Digital leverer-digitale løsninger som gjør oppdrettere i stand til å drive strategisk produksjonsplanlegging gjennom å optimalisere både biologiske og økonomiske forhold.

– Mer enn 40 prosent av laksen som produseres i Norge er støttet av FiiZK Digitals løsninger. Dette er et fantastisk utgangspunkt for å videreutvikle selskapet. Vi skal rendyrke virksomheten og bidra med frisk kapital som gjør selskapet i stand til å utvikle enda bedre og mer helhetlige løsninger som vil gjøre oppdretteres hverdag mer effektiv og lønnsom, sier Kjetil Haga, partner i Bluefront.

Produksjons­planlegging

FiiZK Digital har over 20 års erfaring med utvikling og produksjon av digitale løsninger til havbruksnæringen. Selskapets hovedprodukt heter «Horizon», som består av ulike applikasjoner som dekker alt innen biologisk og økonomisk planlegging, strategisk og taktisk optimalisering, presentering av historiske data, budsjett og rullerende prognoser med integrasjon til kundenes øvrige løsninger. Løsningen anvendes typisk av ansatte hos oppdrettere som jobber med produksjonsplanlegging og økonomi.

I tillegg tilbyr FiiZK Digital løsningen «CTRL» (uttales «kontroll»), som er en spesialisert løsning for produksjonskontroll som anvendes av de med ansvar for drift av oppdrettsanleggene. CTRL bidrar med driftsdata inn til planleggingsverktøyet Horizon. Begge produktene brukes av både tradisjonelle sjøoppdrettere og landbaserte oppdrettere.

FiiZK Digital har 20 ansatte i dag. Selskapets hovedkontor ligger i Trondheim. I tillegg har virksomheten et kontor i Ålesund. I 2023 omsatte selskapet for omtrent 25 millioner kroner. Selskapets kunder består av små, mellomstore og store oppdrettsselskaper, primært i Norge men også i utlandet.

SaaS satsing fra Bluefront

Børsnoterte Nekkar ASA kjøpte sammen med Bewi Invest AS opp FiiZK-konsernet for litt under et år siden. Etter å ha gjennomført en restrukturering av konsernet ønsker dagens FiiZK-eiere å fokusere på ukonvensjonelle oppdrettsmetoder som lukkede og semilukkede merder.

Det åpnet en mulighet for Bluefront, som de seneste årene har investert i selskapene Seacloud, Naviaq, Meox og Spillfree Analytics, som alle leverer spesialiserte digitale løsninger til ulike deler av verdikjeden til sjømatnæringen.

– Vi skal bidra til å digitalisere sjømatnæringen. Med FiiZK Digital i porteføljen vår, får vi et system som får biologi og økonomi til å gå hånd i hånd slik at oppdrettere kan optimalisere både produksjon og investeringer. Den nye grunnrenteskatten har bidratt til at denne type verktøy er blitt enda viktigere, sier Simen Landmark, partner i Bluefront.

Blir majoritetseier

Bluefronts andre fond, Bluefront Capital II, kjøper FiiZK Digital for et ukjent beløp fra FiiZK Topco AS, som har Bewi Invest og børsnoterte Nekkar ASA som største eiere.

Bluefront, FiiZK Digitals opprinnelige gründere – Torbjørn Skjetne og Magne Johnsen – samt nyvalgt styreleder Olav Jamtøy går inn med betydelig egenkapital i FiiZK Digital for å styrke selskapets balanse og rigge virksomheten for ytterligere vekst i både inn- og utland. Etter at alle transaksjoner er gjennomført vil Bluefront eie omtrent 90 prosent av FiiZK Digital, mens Skjetne, Johnsen og Jamtøy vil eie resten av aksjene.

– Når FiiZK ønsker å rendyrke sin satsing på lukkede og semilukkede merder, og Bluefront allerede satser tungt på digitale leverandører, er dette en løsning som fungerer godt for alle parter. De ansatte i FiiZK Digital har også tatt nyheten om nye eiere godt imot og vi ser frem til å videreutvikle en rendyrket digital løsningsleverandør i sjømatverdikjeden sammen med Bluefront, sier Torbjørn Skjetne gründer og daglig leder i FiiZK Digital.

Olav Jamtøy, som også er styreleder i Bluefront-eide Spillfree Analytics, går inn som ny styreleder i FiiZK Digital. Bluefronts Kjetil Haga og Johan Kostveit blir nye styremedlemmer.

Etter at oppkjøpet er gjennomført vil FiiZK Digital AS igangsette en prosess med å bytte navn på selskapet.

Impact-fond

Oppkjøpet av FiiZK Digital er den første til Bluefronts andre fond, Bluefront Capital II.

Fondet er et sertifisert bærekraftfond i tråd med EUs omfattende taksonomiregelverk, et såkalt Artikkel 8-fond. Blant investorene i fondet er det globale investeringsselskapet Cambridge Associates, Bergesen-familiens Havfonn, Steensland-gruppen, Klaveness Marine, TD Veen og Cubera.

Bluefront investerer primært i små og mellomstore leverandørbedrifter som bidrar til å gjøre fremtidens sjømatverdikjede mer bærekraftig, blant annet gjennom økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene.