Fôrflåten på Blumars Caicura-lokalitet i Chile, hvor 16 merder med 771 000 laks sank til havbunnen i juni. Foto: SMA.

Overvåking viser normale oksygennivå der oppdrettsanlegg sank

Oppløst oksygen og oksygenmetning nær havbunnen på stedet der et chilensk oppdrettsanlegg sank i sommer, forblir på normale nivåer, viser overvåking utført for oppdretter. 

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I sommer sank et av den chilenske lakseoppdretteren Blumar sine oppdrettsanlegg grunnet svært dårlig vær. Hendelsen førte til at 16 merder sank og 771 000 laks døde og ligger på havbunnen, nesten 1000 fot under overflaten.

Nå har selskapet rapportert resultatene fra de oceanografiske analysene de har blitt pålagt av de lokale myndighetene.

Oksygenfattig vann

I august uttalte sjefen for miljømyndighetene, Cristóbal de la Maza, til Kyst.nos chilenske søsterside, Salmonexpert.cl, at oksygennivået i sjøen der fisken lå kunne bli redusert som følge av bakteriell nedbrytning av den døde fisken. Resultatet kunne potensielt bli at oksygenfattige vannmasser igjen kunne forårsake dødelighet for andre oppdrettsanlegg i området.

Til dags dato er det gjennomført åtte av elleve testprogram, der hver av dem omfatter overvåking og analyse av mer enn 21 fysiske og kjemiske variabler i vannsøylen, på havbunnen og i kystmiljøet.

Sakte nedbrytning

Blumars rapport viser at oksygennivåene er høye på overflaten, noe som også er normalt for årstiden, da det jo er vår på de sydlige breddegrader nå.

Men den viser også at konsentrasjonene på bunnen er også normale, noe som er et tegn på at nedbrytningen av biomassen i de sunkne merdene er lav. 

- Tilstedeværelsen av skadelige mikroalger er også liten, opplyser Blumar.

Les mer på våre søsternettsider Fishfarmingexpert.com eller på vår chilenske side Salmon Expert.cl.