Stolt gjeng som akkurat har kobla landstrøm på anlegget, og som nyter stillheten etter generatoren ble slått av. Fv: Terje Oldekjær, Sveiung Eide, Mons Gitle Eikeland og Torgeir Tysseland. Foto: Bolaks.

Bolaks har alle anlegg på landstrøm

Bolaks kuttet i dag ledningene til sin siste dieselgenerator og har nå landstrøm til alle sine 13 sjøanlegg

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Bolaks markerer i dag at alle anlegg i selskapet er direkte koblet til landstrøm. Med denne siste investeringen er nå samtlige av Bolaks sine 13 lokaliteter i Bjørnafjorden drevet med strøm fra land i stedet for strøm produsert av dieselaggregat. Samlet sett sparer den totale elektrifiseringen i Bolaks miljøet for over 1 million liter diesel pr år. Dette gir en betydelig reduksjon i CO2-avtrykk, melder selskapet i en pressemelding. 

Siste anlegget som kobles til strøm er Altaneset. Denne tilkoblingen har vært en av de meste krevende å bygge ut for selskapet. Totalt er det investert overkant av fem milllioner kroner for å få på plass nødvendig infrastruktur. Transformatorer, to kilometer med høgspentlinjer trukket gjennom særs ulendt terreng og en sjøkabel på 600 meter måtte til for å nå ut til anlegget ved Altaneset. Inngrep i naturen er holdt til et minimum og både helikopter og båt ble brukt der ikke annen fremkommelighet var mulig. 

- Imponert over velviljen frunneierne har vist til å bidra i bærekraftige prosjekter

Torgeir Tysseland har vært prosjektleder for prosjektet og har sammen med Mons Gitle Eikeland stått for all prosjektoppfølging. Mons Gitle har arbeidet i Bolaks siden 1986 og har vært med på elektrifiseringen av mange av selskapets sjøanlegg. 

- Mons Gitle har vært med på elektrifisering av flere anlegg enn de fleste her i Norge, så Bolaks er heldige som har slik kompetanse med i arbeidet, sier Torgeir stolt. 

Etter å ha ført landstrøm ut til alle anlegg er Bolaks imponert over møte med alle grunneiere og velviljen de har vist til å bidra i bærekraftige prosjekter. Hele traseen til Altaneset går over Matland Gård, og samarbeidet med Tore Johannes Matland har vært viktig for at anlegget nå kan kobles til landstrøm.

Los Ølve Elektro har hatt ansvaret for det elektriske arbeidet med å klargjøre anlegget for bytte fra diesel til landstrøm. 

Torgeir uttaler at Fusa Kraftlag har vært viktig for gjennomføringen av både dette og flere av de tidligere prosjektene med landstrøm i Bolaks. Fusa Kraftlag har vært løsningsorienterte og en god sammarbeidspartner. 

Daglig leder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen er veldig stolt over Bolaks sin bærekraftige satsning for landstrøm på alle anlegg. Allerede fra 1975 var landstrøm første prioritet for Bolaks.