Jannicke Sekkingstad Johansson og Bjørg Mette Holmefjord Antonsen.

Bolaks og Sekkingstad har inngått avtale om slakting og salg av laks

Bolaks ønsker en tettere tilknytning til markedet, og Sekkingstad en tettere tilknytning til produsenter av matfisk. Selskapene har derfor inngått en samarbeidsavtale innen markedsføring salg, videreforedling og slakting av Bolaks sin laks. Partene utgjør sammen en helhetlig sterk verdikjede fra stamfisk til marked, der aktørene er komplementære til hverandre.

Publisert Sist oppdatert

- Dette mener vi er et godt utgangspunkt for å skape merverdier sammen, sier Karina A. Hjelle i Bolaks og Bård Sekkingstad i Sekkingstad.

Bolaks har drevet med fiskeoppdrett siden 1975, og har opparbeidet seg et godt navn i markedet basert på oppdrett av kvalitetsmessig god laks. I tillegg til sin sjøbaserte oppdrettsaktivitet, har de nylig fått tillatelse til etablering av anlegg for å produsere 10 000 tonn laks på land.

Sekkingstad har i generasjoner vært engasjert i prosessering, markedsføring og salg av sjømat. De er kjent for sin gode kvalitet og leveringsdyktighet og har opparbeidet seg et betydelig kundegrunnlag både på hel laks og videreforedlede produkter. Sekkingstad har egne fabrikker på Sotra og i Hirtshals, i tillegg til eierskap i slakteri på Sotra og i den hypermoderne slaktebåten Norwegian Gannet. Selskapets organisasjon innen salg og markedsføring samt selskapets kapasiteter inne slakting og prosessering av laks, skal bidra til en best mulig utnyttelse og verdiskaping av laksen som Bolaks produserer.