- Bolaks har i år brukt Thermolicer-maskinen i over 30 operasjoner og behandlet 30 000 tonn fisk, sier Terje Moss, produksjonleder matfisk. Foto: Bolaks

Lave lusetall takket være èn avlusingsmetode

– Thermoliceren er vårt viktigste hjelpemiddel mot lusen. Den er miljøvennlig og gjør at vi bestemmer selv når vi skal avluse og den gjør oss uavhengig av andre, sier Terje Moss, produksjonsleder for matfisk i Bolaks til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Med maks 0,5 kjønnsmodne lus året rundt, mener produksjonslederen det er lusesesong hele året.

– Vi tror derimot lusepresset vil stige i uke 28-30, det vil si de siste ukene av juli. Da er det viktig å være på hugget, fastslår produksjonslederen.

Egne handlingsplaner

Terje Moss, produksjonsleder matfisk. Foto: Bolaks

Bolaks har en egen handlingsplan mot lus i tillegg til regionale planer og luseforskrifter. Han sier hver enkelt lokalitet har også sin egen plan som involverer ikke-medikamentell behandling og medikamentell behandling.

Les også: Går for det nyeste luseverktøyet

– Med unntak av hydrogenperoksid har vi ikke brukt kjemikalier i behandling av lus siden august 2014.  Vi ser for oss at vi kanskje kan bli nødt til å bruke hydrogenperoksid igjen dersom AGD og lus dukker opp samtidig, men vi vil fremover fokusere fullt ut på Thermolicer, og ta det andre som det kommer, forklarer han.

Lave lusetall

Varmtvannsbehandlingen mener Moss er avgjørende for at selskapet kan holde så lave lusetall.

– Vi har i år brukt maskinen 30 ganger og behandlet 30 000 tonn fisk. Den er brukt hele fem ganger på en utsatt lokalitet og vi ser god effekt på de forskjellige lusestadiene. Effekten på lusa er avhengig av temperatur og oppholdstid i Thermoliceren, og er vanligvis over 90% på alle mobile stadier av lus.

Det er en kostbar maskin, men kostnadene mener han kan spares inn på å ikke bruke dyre kjemiske behandlinger

Fordeler lusespiserne etter sesong

– Ett av de viktigste tiltakene i luseplanen er leppefisk, der vi har gjort avtaler med fiskere om fangst. Leppefisken skal vi ha i merdene til ut oktober, og deretter vil rognkjeksen ta over utover vinteren.

For å sikre tilgang på rognkjeks har Bolaks i lag med Ryfylke Rensefisk etablert selskapet Lønningdal Rensefisk. Der produseres det nå rognkjeks for i fullt, etter en litt humpete start. Selskapet fordeler også smolten på halvparten av merdene enn vanlig for å få mindre påslag av lus.

Han forklarer også at de bruker luseskjørt på de fleste smoltlokalitetene som ekstra beskyttelse mot lusen.

Thermolicer har vist seg å være effektiv, og har tatt over 90 % av lusepåslagene til Bolaks. Foto: Bolaks.

– Det er en arbeidskrevende prosess å drifte Thermolicer og det er behov for et kyndig mannskap i slike operasjoner og maskinen krever konstant forbereding, vedlikehold og god trening. En behandling tilsier at vi ikke bør trenge fisken mer enn to timer og alle faktorer i behandlingen må klaffe samtidig. Dette er krevende, men gjennom god ledelse og årvåkenhet fungerer dette godt.

– Vi har også en flink luse- og rensefiskansvarlig, som har gode råd og tips til hva vi skal gjøre og når vi skal utføre de riktige grepene, legger han engasjert til.

– Hvor ofte ser dere dødelighet i forbindelse med Thermolicer-behandling?

– Generelt er det lav dødelighet som følge av selve behandlingen, men dette kan øke under selve håndtering. Med noen får unntak snakker vi om lave dødelighetstall, påpeker han til kyst.no.