Illustrasjonskart av lokaliteten Skinnstakkvika der det mandag kveld var en brann på anlegget. Kilde: Barentswatch.

6 881 fisk rømte etter brannen på Cermaq-anlegg

En opptelling av den resterende fisken i merda som ble skadet viser at 6 881 fisk rømte som følge av brannen mandag kveld. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

 Cermaq setter nå ned en granskningsgruppe for å finne årsaken til brannen.

Den resterende fisken ble i går flyttet over i ny og uskadet merde og talt opp. Opptellingen viser at tilsammen 6 881 fisk har rømt. Det var 162 000 fisk i merda da brannen brøt ut. Rask og god innsats av de ansatte på anlegget bidro til at en større rømming ble forhindret.  

Dette er første gang Cermaq opplever brann på en merd. Selskapet setter nå ned en granskningsgruppe som skal se på årsaken til brannen, for å sikre at dette ikke skjer igjen. I granskningsarbeidet vil Cermaq invitere med seg ekstern kompetanse, i tillegg til leverandører av utstyr og komponenter til merder.