Ein av lokalitetane til Bremnes Seashore. Foto: Bremnes Seashore
Ein av lokalitetane til Bremnes Seashore. Foto: Bremnes Seashore

Rømming hos Bremnes Seashore

Skade på not førte til lakserømming av ukjent omfang for Bremnes Seashore AS.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratet melder at Bremnes Seashore i juli hadde en rømmingshendelse ved et av sine anlegg i Stokksund ved Bømlo.

Selskapet har rapportert om en større skade i en not på lokaliteten Holevik i Stokksund mellom Bømlo og Stord. Notskaden ble oppdaget i sammenheng med en rutinemessig inspeksjon etter avlusing i slutten av juli.

Omfanget av rømmingen er ikke klarlagt. Den aktuelle noten har oppdrettslaks med en størrelse på 3-4 kg. Det er meldt inn gjenfangst på 45 fisk i området.

Fiskeridirektoratet følger opp saken, blant annet med inspeksjon av noten denne uken.