Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte sin britiske kollega Mark Spencer i London. Begge deltok på Norges Sjømatråds årlige konferanse Norway-UK Seafood Summit.

Vil unngå nytt britisk regelverk for norsk sjømat

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte sin britiske kollega Mark Spencer i London 27. februar. Storbritannia og Norge enige om å jobbe hurtigere for å avklare regler for grensekontroll og helsesertifikater for norsk sjømat.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har hatt et godt og konstruktivt møte med min britiske kollega. Vi er begge enige om at å få fortgang i samarbeidet for å finne løsninger som reduserer administrativt arbeid, logistikkutfordringer og kostnader for sjømatbedriftene som eksporterer til Storbritannia, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Etter brexit varslet Storbritannia at de vil innføre krav til helsesertifikater for sjømat fra EØS-området. I dag finnes ikke slike krav. For norske sjømatbedrifter kan endringen av det britiske regelverket medføre en byrde for sjømatbedriftene. Det vil Norge unngå.

– Storbritannia er et viktig marked for sjømatnæringa. Eksporten av norsk sjømat øker, og vi eksporterte sjømat for 7,7 milliarder kroner til Storbritannia i fjor. Det er en kraftig verdiøkning fra 2021. For at denne handelen kan fortsette på en smidig måte, så må vi jobbe sammen for å unngå at det blir bygget opp handelsbarrierer, sier Skjæran

Tettere samarbeid om forvaltning

I likhet med Norge råder Storbritannia over store havområder med felles grense i Nordsjøen. Samtidig har landene ofte sammenfallende syn når det gjelder havforvaltning.

– Det er viktig at Norge fortsetter å utvikle det gode samarbeidet med Storbritannia på fiskeriområdet. Fiskeriavtalen gir forutsigbarhet for våre fiskere ved at den gir gjensidig adgang til å fiske i hverandres farvann og et visst kvotebytte, og den er viktig for en bærekraftig forvaltning av fiskestammene. sier fiskeri- og havministeren.

Åpnet Norway-UK Seafood Summit

Skjæran og Spencer deltok begge på Norges Sjømatråds årlige konferanse Norway-UK Seafood Summit. Konferansen samler flere hundre aktører fra både norsk og britisk sjømatnæring.

– Dette er en stor og betydningsfull møteplass for å styrke sjømathandelen mellom våre to land. Vi har en lang historie med sterke handelsforbindelser til Storbritannia, og jeg er glad for at vi møtes jevnlig for å finne felles løsninger både for forvaltningen av fiskebestandene og for handelen med sjømat, sier fiskeri- og havministeren.

Enige om å styrke det maritime samarbeidet

Fiskeri- og havministeren møtte også Charlotte Vere, juniorminister i det britiske transportdepartementet. Norge har tatt initiativ til en erklæring for å styrke samarbeidet om maritim transport.

– Den maritime næringa har lange tradisjoner i begge landene. Vi har felles syn på en rekke spørsmål knyttet til skipsfart. Vi vil blant annet se på muligheten for etablering av grønne skipskorridorer, sier Skjæran.

I fjor ble de nordiske klima- og miljøministrene enige om at landene skal arbeide for å etablere grønne korridorer for utslippsfri skipsfart mellom havner i Norden. I møtet med Vere ble dette tatt opp som en mulig del av samarbeidet mellom Norge og Storbritannia.

– Vi vil lage et rammeverk som styrker det maritime samarbeidet og vi har allerede oversendt et utkast til våre britiske kolleger. Jeg opplever at britene er positive til en slik erklæring, sier fiskeri- og havministeren.