Det som blir kalt verdens mest miljøvennlige laksefrakter skal bygges i Tyrkia. Foto: Havyard.

Kontrakt på 90 millioner for brønnbåt

 HAV Design og Norwegian Electric Systems med det de mener er verdens mest miljøvennlige laksefrakter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

HAV Design har utviklet en brønnbåt med det de mener er verdens laveste klima- og miljøavtrykk per kilo fraktet laks. Båten skal bygges på Sefine Shipyard i Tyrkia og er kontrahert av Frøy AS, og skal etter levering i arbeid for Cermaq. HAV Design har mange års erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid på energieffektive skip. Med denne nye kontrakten har de tatt i bruk hele verktøykassa og skapt en miljøkjempe til havbruksnæringen. Resultatet er reduserte klimautslipp i tråd med klimaplanen for 2021-2030 som Regjeringen la frem i januar. 

Seniordesigner innen seafood i HAV Design, Kjetil Myren, løfter fram samspillet mellom energieffektivt skrog, energidesign om bord og de sylindriske tankene som gjør at man kan frakte mer fisk per kubikk.

- Vi kutter energiforbruket kraftig om bord i skipet, sier Myren. Og når vi i tillegg kan frakte mer fisk på tankene – fisk som attpåtil har bedre fiskevelferd – så tør vi si at dette blir den brønnbåten i verden med lavest klima- og miljøavtrykk per kilo fraktet laks.

Bedre fiskehelse

Det nye designet er en videreføring av den kjente Havtrans-serien der en har opparbeidet seg kompetanse på brønnbåt-design med sylindriske tanker etter å ha levert seks slike design siden 2014. Denne gangen er designet utvidet og kapasiteten er nesten doblet opp til et tankvolum på 6.000 kubikkmeter fordelt på fire sylindriske tanker. 

Fartøyet er utviklet i nært samarbeid med Frøy og Cermaq. Cermaq har hatt «Steigen», et av skipene i Havtrans-serien, i arbeid i flere år og har erfart at fisken kan stå tettere med lavere stressnivå og oksygenforbruk enn i konvensjonelle tanksystem.

- Med sylindriske tanker kan vi frakte mer fisk samtidig som fiskevelferden er bedre, sier Frode Holmvaag i Cermaq.  

I tillegg til større lastekapasitet får også det nye designet større dekksplass til blant annet avlusingsutstyr. Hydrolicer-anlegget blir rekordstort og kan behandle hele 600 tonn laks i timen, og anlegget for produksjon av ferskvann til behandling av fisk kan produsere 6.000 tonn ferskvann i døgnet. Sorteringskapasiteten er stor og lukket system for smittefri transport av store fiskemengder er selvsagt på plass.

Batteri og lavere energiforbruk

Energiproduksjonen om bord er basert på et DC-anlegg med batteri og generatorer som kjører på variabelt turtall. Anlegget skal leveres fra Norwegian Electric Systems (NES) og Geir Larsen, administrerende direktør i NES, sier at dette gir lavere drivstoff-forbruk for hver kWt som blir produsert i tillegg til at det blir mindre støy. Dette er noe både mannskapet, nærmiljøet og laksen setter pris på.  

Skipet er dessuten forberedt for bruk av klimanøytralt biodrivstoff i tillegg til at batteripakken om bord i kombinasjon med stor landstrømskapasitet gjør at man kan operere større deler av tiden på grønn, fornybar energi. Batteriet er også viktig for optimal drift av energiproduksjon om bord og gir økt sikkerhet for systemene som er kritiske for fiskevelferden. 

Bruk av spillvarme fra motorene sitt kjølevann til oppvarming om bord samtidig som man også produserer elektrisk kraft fra varmen i eksos og kjølevann bidrar ytterligere til energieffektiviteten.

NES leverer i tillegg integrert broløsning der de i samarbeid med kunde har videreutviklet brodesign og arbeidsstasjoner med basis i NES sin Raven INS, og utstyrt broen med dynamisk posisjoneringssystem. 

Kutter klima- og miljøavtrykket

Dette er den syvende kontrakten HAV Design har inngått med Frøy og den første kontrakten i det nye HAV-konsernet. Salgsleder i HAV Design, Gisle Vinjevoll Thrane, sier det nye designet på brønnbåt er et eksempel på en lagseier fra HAV Group.

- Vi har kombinert den samlede kompetansen i konsernet og skaper et nytt design som både kutter klima- og miljøavtrykket og gir kunden et verktøy for framtiden som gir økt lønnsomhet, konkurransekraft og bærekraft.

For HAV Design og NES utgjør kontrakten en samlet verdi på i overkant av 90 millioner kroner.