- Vår ambisjon er å bli største brønnbåtrederi, sier konsernsjefen i Deep Sea Supply, Jon Are Gummedal. Foto: Gustav Erik Blaalid

Skal bli størst i brønnbåt

Marine Harvest sin satsing på egen brønnbåtflåte er blant annet motivert utfra det faktum at kostnadene øker, og at fortjenestemarginene i brønnbåt øker. - Vi vil ha en bit av marginene, sier konsernsjefen i DESS Aquaculture Shipping, Jon Are Gummedal til kyst.no, og legger til at de har ambisjoner om å bli størst.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

DESS Aquaculture Shipping er et joint venture selskap som Deep Sea Supply eier sammen med Marine Harvest på 50-50 basis. Avtalen mellom de to kom i stand etter at Marine Harevst flagget at de ville bygge sitt eget brønnbåtrederi og egen flåte med arbeidsbåter istedet for å leie. I følge Gummedal bruker Marine Harvest 100 millioner euro årlig på å leie brønnbåter, noe som sysselsetter rundt 44 fartøy på årsbasis.

Les også: – Stordriftsmarginene har gått til oppdretterne

- Marine Harvest har også sett på de høye marginene i brønnbåtnæringen, noe som har vært en medvirkende årsak til at de ønsket å etablere noe selv, sier Jon Are Gummedal.

Det er vel heller ikke helt uten betydning at en viss kypriotisk stasborger er hovedaksjonær i Deep Sea Shipping. John Fredriksen er også største aksjonær i Marine Harvest.

Vil samarbeide med andre

Jon Are Gummedal understreker at selv om de skal drive DESS Aquaculture Shipping i samarbeid med Marine Harvest, er det aktuelt å samarbeide med andre aktører også.

- Vår ambisjon er å bli den største aktøren innenfor dette segmentet, understreker Gummedal. Videre skal vi bygge fartøyer som både er billigere enn dagens brønnbåter, og ikke minst billigere å drifte, sa Gummedal.

Kyst.no snakket med Gummedal i forbindelse med at han holdt innlegg på SB1 Markets sitt investor seminar i Trondheim onsdag. Han trakk der paralleller til oljebransjen som han har begge beina plantet i. Deep Sea Supply har nærmere 4o fartøyer i sin flåte. Tolv ankerhåndteringsfartøy og resten supply-båter. Mange av disse er nå i opplag.

- Vi har valgt å legge ledige fartøy i opplag istedenfor å vente på oppdrag. Da vi så at Marine Harvest skulle bygge egen flåte, tok vi hansken og ba om et møte for å drøfte mulige former som samarbeid, forteller Gummedal.

Han mener selv oljenedturen har gjort Deep Sea Supply til et av de mest kostnadseffektive selskapene i bransjen. Dette vil de ta med seg over til DESS Aquaculture Supply.

Rederiet får overlevert sin første brønnbåt i tredje kvartal 2017. Denne skal tjenestegjøre i Canada, og rederiet har opsjon på ytterligere tre som hver får en kapasitet på 3000 kubikkmeter. Videre har de en prosessbåt under prosjektering.