Høsten 2024 skal det nye fartøyet etter planen ankomme Gulafjorden og Firda Seafood Group.

Firda Seafood elektrifiserer ny brønnbåt

Gjennom ombygging av en gammel supplybåt til en moderne brønnbåt, tar Firda Seafood Group fart innen den grønne skipsfarten i havbruksnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Når den nye brønnbåten til Firda Seafood Group setter kursen fra det tyrkiske verftet Norse Shipyard mot Gulafjorden høsten 2024, skjer det med et såkalt dekkshus, en grønn container full av batterikraft med tilhørende kraftelektronikk på dekk som er levert av Fjord Maritime. 

I februar ble dekkshuset fra Fjord Maritime ferdigmontert på elektromontøren Bekas sitt anlegg på Kokstad i Bergen. Nå er også alt klart for montering om bord.

- Det gjenstår bare noen tester før avreise til det tyrkiske verftet, sier Håkon Andre Hatlem, kaptein og prosjektleder hos Firda Seafood til Kyst.no.

Firda Seafood Group har 220 ansatte og er ørretoppdretter med en hånd på hele verdikjeden fra smolt, matfisk til slakteri og filetering. De har også egen kaviarproduksjon. Shippingavdelingen drifter og vedlikeholder servicebåtene og snart også den nye brønnbåten.

- Båten er en betydelig investering for oss som gir bedret fiskevelferd, tar hensyn til miljøet og gir en enklere og bedre arbeidshverdag for mannskapet om bord, sier Hatlem, som også blir kaptein på den nye brønnbåten.

Stig Kalvenes i Fjord Maritime og Håkon Andre Hatlem i Firda Seafood.

Gjenbruk og elektrifisering

Firda Seafood poengterer at det stadig er blitt et større fokus på utslippskutt i maritim sektor. Både EU og kunder stiller stadig strengere miljøkrav til hele verdikjeden fra hav til fat. De mener bærekraft handler om å opprettholde konkurransekraften i verdensmarkedet. 

I 2022 kjøpte oppdrettsselskapet det 20 år gamle supply-skipet «Skandi Foula» fra offshorerederiet DOF. Nå bygges den 84 meter lange båten om til en moderne brønnbåt som skal betjene oppdrettsanleggene på Vestlandet.

Målet er å gjenbruke mest mulig av det eksisterende skipet under ombyggingen.

- Det er en del nytt om bord med tanke på fiskehåndtering, men de skipstekniske systemene har vi jo prøvd å gjenbruke mest mulig, sier Hatlem som forteller at båten er blitt forlenget med tre meter.

- I tillegg har overbygget blitt fornyet. Men at vi beholder det meste av skrog og maskineri, oppnår man betydelige materialbesparelser sammenlignet med nybygg. 

Reduserer utslipp og vedlikehold 

Det er særlig på elektrifisering miljøgevinsten kommer i form av redusert dieselforbruk. 

- Det betyr at brønnbåten kan veksle sømløst mellom batteri og dieseldrift i produksjonen om bord, forklarer Stig Kalvenes, COO i Fjord Maritime til Kyst.no.

Batteripakken har en kapasitet på over én megawatt. Batteripakken og containeren er bygget etter DNV-standard og klassifisert av RINA. Batteriene skal gi strøm til kritiske systemer og operasjoner om bord, i tillegg til andre fordeler.

- Den vil bidra til redusert utslipp gjennom lavere dieselforbruk. I tillegg vil operatør også få lavere vedlikeholdsintervall som kommer av at hybriddriften reduserer gangtiden på maskinene om bord, sier Kalvenes som forteller at de allerede en forhistorie med batterileveranser til Firda Seafoods forflåter.

- At vi nå leverer et komplett dekkshus til deres første brønnbåt, er en naturlig utvidelse av hva vi kan tilby dem og resten av havnæringen.

Tilgjengelig for alle

Det er nå havnæringene bør satse på grønn omstilling. Teknologien har aldri vært bedre og mer tilgjengelig.

- Det er nesten blitt «plug and play», sier Øyvind Bakke, CCO i Fjord Maritime. Selskapet er en globl leverandør av bærekraftige energiløsninger, spesielt tilpasset havbruksnæringen. 

Selskapet utvikler og leverer hybridsystemer, energilagringssystemer og driftsstøttetjenester.

- Batteripakker er på full fart inn i den maritime industrien. Ikke bare på forflåter, men også på arbeidsbåter. Dette revolusjonerer driften av service- og brønnbåter, sier Bakke som trekker frem fordelen bruk av batteripakker i containere:

- I tillegg er de økonomiske og miljømessige besparelsene i redusert dieselbruk, tar containere liten plass, er enkle å flytte på og gir lett tilgang til vedlikehold og reparasjoner. 

- Verdt hver krone

- Firda Seafood Group handler om lokalsamfunnet, bærekraft og sjømat. Og konsernets nye brønnbåt, er nytt bidrag til den «grønne revolusjonen» i maritim sektor, understreker Hatlem.

- Vi er plassert ytterst i Gulen. Bærekraftig vekst med fokus på å styrke lokalsamfunnet gjennom trygge arbeidsplasser er sentrale verdier for oss. Selv om bærekraft tar tid og koster, er det verdt hver krone, sier han og legger til:

- Vår satsing viser at sirkulærøkonomi og utslippskutt lar seg forene med vekst og lønnsomhet. Ved å våge å tenke nytt, oppnår betydelige konkurransefortrinn i en stadig grønnere maritim næring.