Illustrasjon av det nye fartøyet som skal leveres i 2024.

Landet ny brønnbåt-kontrakt

Frøy har signert en 5-årig timecharterkontrakt for brønnbåten «Frøy Saga» med en norsk oppdretter. Fartøyet er for tiden under bygging og forventes levert høsten 2024.

«Frøy Saga» er et søsterfartøy til nybygget «Gåsø Odin» som ble levert i april i år. Fartøyet er designet for optimal fiskevelferd, og oppfyller både dagens og forventede fremtidige krav til fiskevelferd mht sirkulasjon, oksygenering, filtrering og UV. 

Fartøyet vil også ha undertrykkssortering med uttak av alle typer rensefisk, og ren og glatte brønnoverflater som optimerer hygieneresultatene til det automatiske vaskesystemet om bord. Fartøyet vil være utstyrt med dieselelektrisk fremdriftssystem og batteripakke for å redusere drivstofforbruket og karbonavtrykket.

Leder for brønnbåter i Frøy, Andreas Moe sier de er stolt over den nye kontrakten for «Frøy Saga» med en langsiktig oppdragsgiver. 

- Vi gleder oss til å fortsette å utvide Frøy sitt tjenestetilbud og fortsette å tilføre verdi til våre kundeoperasjoner, sier han.